„2 zł dla zwierzaka” ponownie w BOŚ Banku

Bank Ochrony Środowiska ruszył z kolejną edycją akcji „2 zł dla Zwierzaka”. Bank, od każdej lokaty utrzymanej przez minimum miesiąc, będzie przekazywał z własnych środków po 2 zł na specjalny fundusz, który wesprze ochronę jednego z gatunków dzikich zwierząt występujących w Polsce. O tym, gdzie trafią pieniądze, zadecyduje ogólnopolskie głosowanie. W bieżącej, trzymiesięcznej edycji, bankowy grant może pomóc fokom, młodym sarnom bądź rysiom.

Najnowsza, ogólnopolska akcja, otwiera kolejny już cykl proekologicznych działań BOŚ Banku na rzecz polskiej fauny (kampania ruszyła 16 września). W jej obecnej odsłonie Bank przekaże z własnych środków po 2 zł od każdej lokaty, która nie zostanie zerwana przed upływem miesiąca.

Tym razem o wsparcie finansowe „rywalizują”: foki, rysie oraz sarny. Maksymalna kwota grantu to 20 tys. zł. Grant trafi do wybranej organizacji ekologicznej, która zajmuje się ochroną konkretnego gatunku. O tym, który z chronionych gatunków zwierząt otrzyma wsparcie, zadecyduje ogólnopolskie głosowanie. Zagłosować może każdy. Wystarczy wejść na stronę www.ekolokaty.bosbank.pl, bądź odwiedzić najbliższą placówkę Banku Ochrony Środowiska i wypełnić kartę do głosowania.

Czytaj więcej...

Ważne dla efektywności energetycznej

Po wielu latach pracy Komisja Europejska w dniu 6 września 2013 roku opublikowała w oficjalnym dzienniku Unii Europejskiej Dyrektywy Ecodesign i Etykietowania Energetycznego gazowych, olejowych i zasilanych elektrycznie urządzeń grzewczych. Dokumenty wejdą w życie z dniem 26 września 2013 roku.

PORT PC z wielkim zadowoleniem przyjął opublikowane dyrektywy, gdyż jest bardzo prawdopodobne, że skłonią one konsumentów do wyboru najbardziej energooszczędnych  i efektywnych technologii na rynku. Etykiety energetyczne dla wszystkich systemów grzewczych (gazowe, olejowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kogeneracja) pozwolą na porównanie efektywności i energooszczędności urządzeń.

Czytaj więcej...

Ekologiczne aspekty zmiany wizerunku

Inicjatywa VIVENGE na rzecz ochrony środowiska – recykling starych elementów wizualizacji sieci sprzedażowych.

Program Brandbility to strategia CSR, realizowana w oparciu o 10 zasad Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, który jako globalny wyznacznik zasad i standardów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, wspólnie z firmą VIVENGE – liderem branży oznakowania reklamowego, podejmuje działania na rzecz utworzenia koalicji liderów biznesu. Jego celem jest stworzenie certyfikatu oraz kodeksu dobrych praktyk z zakresu logistyki odpadów powstających podczas procesu rebrandingu sieci sprzedażowych, którym to nagradzane będą firmy dbające o standardy ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

Strona 25 z 25