Projekty morskie podkreślają wartość niebieskiej gospodarki Europy

Drugiego czerwca, podczas Zielonego Tygodnia 2016, będzie omawiany potencjał niebieskiej gospodarki.

Morza i oceany Europy oferują szerokie korzyści dla gospodarki i przyczyniają się do naszego dobrobytu. Niebieska gospodarka stanowi 4% PKB UE i zapewnia pięć milionów miejsc pracy. Nowe rodzaje działalności związane z morzem stwarzają możliwości gospodarcze, takie jak zrównoważone rybołówstwo, zrównoważona turystyka przybrzeżna i energia odnawialna. Czytaj więcej

Strona 5 z 25