Jedna rzeka jeden gospodarz. Prawo wodne - projekt do konsultacji.

Od 23 grudnia ubr.  można zgłaszać uwagi do projektu nowej ustawy Prawo wodne. Jej najważniejsze cele to: uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od gospodarowania wodami, zlewniowa polityka wodna i uproszczenie finansowania.


Zakończyliśmy prace nad projektem ustawy  Prawo wodne i oddajemy go pod osąd społeczny. Jest to nasza propozycja prawnego kręgosłupa reformy gospodarki wodnej – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska. Chcemy uporządkować strukturę organizacyjną administracji wodnej, tak aby było wiadomo kto i za co odpowiada. Drugi cel to stworzenie efektywnego systemu finansowania opartego na opłatach za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie pełnej polityki zlewniowej przy gospodarowaniu wodami. Musimy zmienić nasze podejście do wody, porzucić myślenie potrzebami sektorów, np. ochrony przeciwpowodziowej, żeglugi, energetyki czy ochrony przyrody na rzecz holistycznego, całościowego spojrzenia na gospodarkę wodną, na jej wszystkie aspekty – podkreślił wiceminister. Musimy takie podejście uwzględnić przy konstruowaniu dokumentów strategicznych, jak też przy ich realizacji. Potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia, a te są w zapisane w nowym Prawie wodnym. Serdecznie zapraszam, wszystkich którym na sercu leży dobro gospodarki wodnej oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń skarbu jakim jest woda, do zapoznania się z projektem ustawy i przesyłanie nam uwag i opinie. Za każdą serdecznie dziękuję  – dodał Gawłowski. 

Czytaj więcej...

ENT Zarzewiem Rewolucji?

W mroźny trzeci weekend stycznia w Warszawie 3 tysiące osób protestowało przeciwko planom Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych zwiększonej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Strona 1 z 47