ECO-MIASTO 2014

6 polskich miast zostało laureatami drugiej edycji konkursu ECO-MIASTO 2014. Lublin, Malbork, Gdańsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Kraków i Puławy najefektywniej realizują politykę zrównoważonego rozwoju.

Lublin i Malbork zwyciężyły w kategorii mobilność zrównoważona, Gdańsk i Nowy Dwór Mazowiecki w kategorii efektywność energetyczna budynków, natomiast Kraków i Puławy zostały nagrodzone w dziedzinie gospodarki odpadami.

Organizatorem projektu ECO-MIASTO jest Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

- Wszystkie projekty, które samorządy zgłosiły do tegorocznej edycji konkursu ECO-MIASTO prowadzą do modernizacji otoczenia i poprawy warunków życia mieszkańców miast, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Gratulujemy zwycięzcom i liczymy na to, że staną się oni wzorem do naśladowania dla innych polskich miast. Z pewnością bowiem na to zasługują – mówi Pierre Buhler, Ambasador Francji w Polsce.

Najwięcej miast pretendowało do zwycięstwa w kategorii gospodarka odpadami – ich liczba wyniosła 16, w kategorii efektywność energetyczna budynków zgłosiło się 8 miast, natomiast o tytuł eco-miasta w kategorii mobilność zrównoważona rywalizowało 7 miast. Jury konkursu ECO-MIASTO oceniło zgłoszenia, uwzględniając podział miast ze względu na liczbę mieszkańców – poniżej 100 000 i powyżej 100 000.

Czytaj więcej...

Budownictwo liderem w zwiększaniu efektywności energetycznej?

 

Zwiększenie efektywności energetycznej, udziału odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla to priorytety europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. Dla polskiego sektora budowlanego prawdopodobnie największe znaczenie będzie miało ograniczenie zużycia energii. Czy budownictwo będzie liderem w efektywności energetycznej, jak oszczędność energii wpłynie na gospodarkę i rozwój regionów? Na te ważne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Efektywność energetyczna w budownictwie – szanse i wyzwania dla Polski”, która odbędzie się 19 września w Centrum Expo XXI w Warszawie.

 

Budownictwo odpowiada za około 40% bezpośredniego zużycia energii, a obsługa znajdujących się w nich urządzeń elektrycznych odpowiada jedynie za 15% całości konsumpcji. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się do 20% zwiększenia efektywności energetycznej do roku 2020, a także potencjalnie o 30% do roku 2030. Innowacyjność w budownictwie wymaga pracy nad szukaniem nowych rozwiązań i usprawnianiem technologii, które zagwarantują niskie zużycie energii podczas budowy, oraz eksploatacji budynku. Celem sektora jest zwiększenie efektywności, która pozwoli na poprawę konkurencyjności na rynku europejskim, ale również doprowadzi do bezpośredniego zmniejszenia zapotrzebowania na energię, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne, a długofalowo pomagając w ograniczeniu złego wpływu na środowisko i redukcji obciążeń finansowych.

 

Powszechne zastosowanie opomiarowania zużycia energii, modernizacja systemu oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia, a także odpowiednia termoizolacja konstrukcji jest podstawowym sposobem na znaczne oszczędności w zużyciu energii. Dodatkowo, w budynkach można zastosować zintegrowane instalacje zapewniające energię dzięki źródłom odnawialnym.

Czytaj więcej...

Budowa domów energooszczędnych nabiera tempa

Weryfikatorzy energetyczni przyjęli ponad 150 projektów do realizacji. Banki komercyjne i spółdzielcze uruchomiły już akcję kredytową. Pierwszych 47 projektów otrzymało już kredyt. Inwestorzy z całej Polski mogą ubiegać się o dotację NFOŚiGW.
Program dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych to pilotażowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istotnym celem Programu jest rozpropagowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce. Autorzy mają nadzieję, że oprócz osiągnięcia bezpośrednich efektów ekologicznych, działanie to wypromuje nowe rozwiązania techniczne w budownictwie. Ważnym aspektem wdrożenia Programu ma być także podniesienie świadomości Polaków w zakresie walorów ekonomicznych takiej inwestycji. Już wkrótce wszystkie nowe budynki będą musiały spełniać wysokie wymagania unijne w zakresie energochłonności. Wpłynie to na wycenę majątku jego właściciela.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2