Bannery TOP

W programie PROSUMENT - BOŚ wesprze NFOŚiGW

Zakończył się nabór banków w ramach realizacji programu finansującego mikroinstalacje oze pn. „PROSUMENT”, ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do współpracy zaproszono wszystkie zainteresowane banki a także konsorcja i  zrzeszenia bankowe. Nabór miał charakter otwarty a warunki uczestnictwa banków w programie zostały opublikowane na stronie www.nfosigw.gov.pl

Na udział  w programie PROSUMENT zdecydował się jeden bank – tj. Bank Ochrony Środowiska.

W ramach części pilotażowej programu zaplanowanej do końca 2015 roku, NFOŚiGW dla banku przeznaczył środki na dofinansowanie mikroinstalacji w kwocie do 20 mln złotych. Jeżeli bank będzie działał sprawnie, może liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach zaplanowanej na ten cel puli 200 mln zł. Dofinansowanie udzielane będzie w formie udostępnienia środków z przeznaczeniem na kredyty bankowe wraz z dotacją. Wsparciem objęty jest  zakup i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (oze) do produkcji energii elektrycznej, ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy z BOŚ. Osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą  mogły ubiegać się o sfinansowanie zaplanowanych mikroinstalacji oze po przygotowaniu przez bank oferty  w tym zakresie. Umowa z bankiem zostanie zawarta w lutym br. Kredyty z dopłatą w Banku Ochrony Środowiska powinny być wówczas dostępne w marcu, najpóźniej od początku kwietnia, czyli wraz ze startem sezonu remontowo - budowlanego  – mówi Piotr Lemberg, rzecznik BOŚ.

Do tej pory w ramach programu PROSUMENT zainteresowani mogli pozyskać fundusze na budowę mikroinstalacji  oze poprzez pośredniczące samorządy  i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Siedem funduszy na ten cel pozyskało już 85 mln zł. Fundusze w Olsztynie,  Szczecinie, Gdańsku i Krakowie już oferują wsparcie finansowe  a od połowy lutego dołączy do nich WFOŚiGW w Toruniu. Zatem na terenie Warmii i Mazur, woj. Zachodniopomorskiego  oraz Kujaw i Pomorza o dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno  osoby fizyczne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. WFOŚiGW na terenie  Dolnego Śląska, Podkarpacia, Pomorza i Małopolski takie dofinansowanie oferują wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Samorządy, które zdecydowały się na pomoc swoim mieszkańcom w budowie mikroinstalacji OZE pozyskały z NFOŚiGW 40 mln zł.  Obecnie finalizowane są niezbędne  formalności oraz trwają przygotowania do wyłonienia wykonawców w ramach zaplanowanych obowiązkowych przetargów.

Wszyscy zainteresowani zakupem i budową urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne  powinni taką decyzje podjąć jeszcze w 2015 roku. Chociaż program PROSUMENT będzie realizowany do 2020 roku, to jeszcze tylko w tym roku obowiązują warunki preferencyjne na dotacje, które  wynoszą odpowiednio 40% na urządzenia produkujące prąd i 20% na urządzenia wytwarzające ciepło. Pozostałą kwotę na realizacje inwestycji można pozyskać w formie 1% pożyczki. Dzięki takiemu montażowi finansowemu, zainteresowani mogą pokryć  do 100% kosztów inwestycyjnych bez złotówki wkładu własnego.    


1 stycznia 2015 r. weszła  w życie  ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje również art. 411 ust. 10 -10e ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 411 ust. 10 – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może udostępniać środki finansowe bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych lub dotacji na wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska.

Szczegóły  naboru banków w programie PROSUMENT znajdą Państwo tutaj: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-bankow/

Witold Maziarz – rzecznik prasowy NFOŚiGW