Bannery TOP

Kazachstan w drodze do elity 30 najbardziej rozwiniętych krajów świata. Etap - Reforma rolna

Zmiana przepisów dotyczących gruntów stała się priorytetowym działaniem rządu i organów publicznych. W dniu 6 maja prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew podpisał dekret "w sprawie moratorium w sprawie stosowania niektórych przepisów ustawodawstwa dot. ziemi."

Ukonstytuowała się, powołana przez Prezesa Rady Ministrów,  specjalna komisja ds. reformy rolnej, której przewodniczy wicepremier Bakhytzhan Sagintayev. W jej skład wschodzą członkowie obu izb parlamentu, członkowie rządu, przywódcy wszystkich partii politycznych, naukowcy i działacze społeczeństwa obywatelskiego, rolnicy ze wszystkich regionów kraju. Do udziału w niej zostali zaproszeni również dziennikarze reprezentujący  ponad 50 różnych mediów.

Zadaniem Komisji jest wypracowanie wspólnego stanowiska , który będzie podstawią do przygotowania końcowego dokumentu. Aby zebrać możliwie dużo sugestii oraz uwag uruchomiono  portal Jerturaly.kz i Call-center z nr tel. 1434. Spotkania odbywają się w najbardziej otwartym formacie.

Po dotychczasowym zebraniu uwag utworzono 4 grupy robocze, w której każda zajmuje się innymi obszarami reformy prawa. W ten sposób opracowany zostanie Kodeks Ziemski. Podobne komisje utworzono na poziomie regionalnym- tak aby każdy, kto chce konstruktywnie wspomóc komisje miał ku temu możliwość. Co więcej w pracach regionalnych komisji może wziąć udział każdy bez względu na wykształcenie, czy doświadczenie.

Ponadto Komisja w każdą sobotę pełni dyżury w budynku Narodowego Muzeum Historii, w trakcie których każdy obywatel może bezpośrednio członkom przedstawić swoje uwagi i propozycje. Władze zaznaczają, że Komisja będzie kontynuować pracę tak długo, dopóki nie zostanie wypracowane wspólnie akceptowane dla wszystkich rozwiązanie.

Czego dotyczy reforma?


Prezydent przyznał, że służby informacyjne nienależycie poinformowały społeczeństwo o założeniach reformy, dlatego też niektórzy niechętnie odnosili się do tego projektu. Jej założenia nie są w istocie niczym nowym, a jedynie kontynuacją bieżącej polityki mającą na celu wzmocnienie ochrony interesów Kazachstanu, narodu i w żadnym przypadku ziemia nie będzie sprzedawana cudzoziemcom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, cudzoziemcy mogą dzierżawić grunty rolne na okres dziesięciu lat. Nowa reforma zakłada przedłużenie tego okresu do 25 lat, co jest uzasadnione ze względu na długoterminowy charakter inwestycji w produkcji rolnej większych rozmiarów.

W 2015 roku w ramach dalszego rozwoju kraju rząd Kazachstanu zaproponował Pięć Reform Instytucjonalnych, z których jeden zakładał industrializację i wzrost gospodarczy poprzez dywersyfikację gospodarki. Zmiany w zakresie ustalania praw własności/ dzierżawy gruntów stanowią część tych reform, szczególnie, że obecne przepisy dotyczące  sprzedaży i najmu gruntu w drodze przetargu nie zapewniają należytej przejrzystości i mogą wzbudzać podejrzenia o korupcję.

Bez przeprowadzenia tej tak ważnej reformy, wejście Kazachstanu do pierwszej XXX najbardziej rozwiniętych krajów świata w 2050 r. będzie niezwykle utrudnione, o ile w ogóle możliwe.