Nowy raport o zasobach surowców W Polsce - informacja prasowa Państwowego Instytutu Geologocznego

Jubileuszowe, 60–te wydanie „Bilansu zasobów kopalin” jest już dostępne na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego

Ile w Polsce mamy złóż surowców? Jakie są zasoby węgla, gazu ziemnego, ropy naftowej, rud miedzi, cynku i ołowiu? Ogromne złoża bursztynów to prawda czy mit? Czy będziemy musieli sprowadzać z zagranicy piasek i żwir do budowy autostrad?

Odpowiedź na te i dziesiątki innych pytań znaleźć można w publikacji Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2013 r. Od wtorku jest ona dostępna w postaci pliku pdf na stronach internetowych Państwowego Instytutu Geologicznego. Wersja tradycyjna, książkowa wydrukowana zostanie w lipcu.

Mówi dyrektor PIG – PIB prof. Jerzy Nawrocki:

Tegoroczne wydanie ma charakter jubileuszowy, albowiem nasza publikacja ukazuje się już po raz sześćdziesiąty. Jej początki sięgają roku 1953, kiedy to była ściśle związana z potrzebami gospodarki centralnie sterowanej. Jednak idea bilansowania zasobów dla potrzeb krajowej gospodarki pozostała uniwersalna bez względu na warunki funkcjonowania państwa. Zarówno w 1955 r. gdy bilans zawierał informację o 263 złożach, jak i dziś, gdy opisuje ich ponad 13 tysięcy, podstawową funkcją jest udzielenie komplementarnej odpowiedzi na pytania: jakie, ile i gdzie znajdują się zasoby kopalin, których wykorzystywanie może przynieść korzyści gospodarcze.

Przeglądanie bilansu wydaje się zajęciem nudnym – mnóstwo liczb, zestawień, wykresów i map. Jednak gdy oswoimy się nieco ze specjalistyczną terminologią i wgryziemy w tabele to wnioski mogą być fascynujące. Zasoby surowcowe państwa, decydujące o naszym bezpieczeństwie mamy jak na dłoni.

Czytaj więcej...

Szansa na pracę dla osób młodych i 50+

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która dziś wchodzi w życie, jest szansą na zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i wsparcie pracodawców. Przewiduje ona współpracę sektora publicznego z firmami prywatnymi. Daje też pracodawcom nadzieje na obniżenie kosztów pracy, bo zatrudniając osoby młode lub w wieku 50+ będą otrzymywać niezbędne dofinansowanie.

- To dobry przykład nowoczesnej wizji w polityce zatrudnienia i mamy nadzieję, że kolejne obszary polityki publicznej będą wykorzystywać podobne rozwiązania. Jako pracodawcy czujemy ogromną satysfakcję, że nie tylko mogliśmy aktywnie uczestniczyć w procesie konsultacji i przygotowania niektórych rozwiązań. Jesteśmy usatysfakcjonowani w szczególności dlatego, że część naszych propozycji została przyjęta. Dzięki temu możemy zadeklarować, że wsparcie zatrudnienia osób 50+, nowe instrumenty przeznaczone dla młodych, czy wreszcie Krajowy Fundusz Szkoleniowy skierowany do pracodawców i pracowników – to rozwiązania, które będą skutecznie zmniejszać bezrobocie i zachęcać pracodawców do wzrostu zatrudnienia – deklaruje Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Czytaj więcej...

Polska gra w światowej lidze

Ponad 380 mln złotych zainwestowanych w polską naukę, specjalistyczna aparatura światowej klasy, wybitni naukowcy kierujący zespołami badawczymi pracującymi nad innowacyjnymi rozwiązaniami w medycynie – otwarcie Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wieńczy fazę inwestycyjną największego w Europie Środkowo-Wschodniej projektu biomedycznego i biotechnologicznego - CePT.

27 maja br. w Warszawie na terenie Kampusu Ochota, z udziałem władz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, największych uczelni w Warszawie, Instytutów PAN oraz przedstawicieli władz państwowych odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uroczyste przemówienia wygłosił Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. Marek Krawczyk, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa - prof. dr hab. Marek Ratajczyk, Prezes PAN – prof. Michał Kleiber, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – prof. dr hab. Marcin Pałys, Rektor Politechniki Warszawskiej – Prof. dr hab. Inż. Jan Szmidt oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności – Pani Agnieszka Kręcisz-Borowiec. To kluczowa inwestycja projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), dzięki której Polska będzie mogła grać w światowej lidze naukowej. To także kluczowy projekt dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który tym samym rozszerzył zakres swojej działalności.

- Powstanie Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) WUM to dla nas ogromny krok w przyszłość. Oprócz prowadzenia działalności dydaktycznej, która koncentruje się na kształceniu przyszłych lekarzy, staliśmy się partnerem dla najlepszych instytutów badawczych w Polsce i w Europie. - mówi Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski, Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

SYNERGIA NAUKOWA NA ŚWIATOWYM POZIOMIE

CePT to największa do tej pory inwestycja w rozwój nauk biomedycznych i innowacji w Polsce, a jednocześnie nowatorska inicjatywa pod względem wykorzystania unijnych dotacji na badania i rozwój dla tak wielu instytucji naukowych (WUM, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski i 7 Instytutów PAN) zrzeszonych w ramach jednego projektu badawczego. Wartość projektu CePT przekracza 380 mln PLN. Środki w wysokości (85%) zostały pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% z budżetu państwa.

Czytaj więcej...

Centrum Badań Przedklinicznych (CePT) – największa inwestycja w naukę w Polsce

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie największą inwestycją w naukę w Polsce. W ramach CePT, na terenie Kampusu Ochota w Warszawie, stworzony został kompleksowy ośrodek badań - 10 środowiskowych laboratoriów naukowych, stanowiących konsorcjum największych uczelni w Warszawie oraz Instytutów PAN. W jego skład wchodzą:

 

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM),

 • Uniwersytet Warszawski (UW),

 • Politechnika Warszawska (PW)

 • oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk:

 

 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN),

 • Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN),

 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN),

 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK),

 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN),

 • Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN),

 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN).

Celem projektu jest utworzenie w Warszawie prężnego ośrodka naukowego składającego się ze ściśle współpracujących ze sobą centrów badawczych, w których prowadzone będą interdyscyplinarne badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się. Integralną częścią koncepcji projektu CePT jest także stworzenie platformy transferu technologii, której celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć z zakresu badań przedklinicznych do medycyny praktycznej. Opiera się ona na współpracy z przemysłem, zarówno z dużymi firmami
z sektora biotechnologicznego, jak również z małymi i średnimi innowacyjnymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarze diagnostyki, telemedycyny i nanotechnologii.

 

Czytaj więcej...

LOTOS wśród najbardziej ekologicznych rafinerii

 Wprowadzenie do rafinerii LOTOSU gazu ziemnego jako podstawowego paliwa energetycznego oraz inne inwestycje zmniejszające energochłonność sprawiły, że wskaźniki emisji CO2 spadły do poziomu najlepszych europejskich  rafinerii. Ponadto Grupa LOTOS jako pierwsza firma w Polsce uzyskała z rezerwy unijnej na lata 2013-2020 dodatkowe, darmowe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, w ilości ponad 1,2 mln.


-Zmniejszenie wpływu rafinerii na środowisko naturalne to efekt szeregu konsekwentnie realizowanychprzedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych  - podkreślił Marek Sokołowski, wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. - Działania proekologiczne, które prowadzimy od lat, są jednym z priorytetów w zarządzaniu firmą.

Komisja Europejska wprowadziła system handlu uprawnieniami do emisji CO2, aby do roku 2020 ograniczyć o 20 proc. emisję gazów cieplarnianych. 8 i 12 kwietnia zostały wydane darmowe uprawnienia do emisji CO2 na lata 2013 i 2014, a także na cały ośmioletni okres do 2020 r.  Przyznaje się je przedsiębiorstwom sektora naftowego i gazowego wg tzw. benchmarku rafineryjnego.  Wskaźnik ten jest średnią wyników emisyjnych 10% najlepszych rafinerii w Europie i zastosowany został do wyliczenia przydziału dla rafinerii do roku 2020. Jego wielkość to 29,5 kg CO2 na tonę ważoną CWT (Complexity Weighted Tonne) określająca  zdolności przerobowe rafinerii. Rafineria LOTOSU już w 2013 r. osiągała emisję poniżej tej wielkości (najmniej - 29 kg CO2  w październiku). 

 

wykres Co2

 

Czytaj więcej...

Strona 4 z 6