W programie PROSUMENT - BOŚ wesprze NFOŚiGW

Zakończył się nabór banków w ramach realizacji programu finansującego mikroinstalacje oze pn. „PROSUMENT”, ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do współpracy zaproszono wszystkie zainteresowane banki a także konsorcja i  zrzeszenia bankowe. Nabór miał charakter otwarty a warunki uczestnictwa banków w programie zostały opublikowane na stronie www.nfosigw.gov.pl

Na udział  w programie PROSUMENT zdecydował się jeden bank – tj. Bank Ochrony Środowiska.

W ramach części pilotażowej programu zaplanowanej do końca 2015 roku, NFOŚiGW dla banku przeznaczył środki na dofinansowanie mikroinstalacji w kwocie do 20 mln złotych. Jeżeli bank będzie działał sprawnie, może liczyć na dodatkowe wsparcie w ramach zaplanowanej na ten cel puli 200 mln zł. Dofinansowanie udzielane będzie w formie udostępnienia środków z przeznaczeniem na kredyty bankowe wraz z dotacją. Wsparciem objęty jest  zakup i montaż 6 rodzajów instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (oze) do produkcji energii elektrycznej, ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

Czytaj więcej...

Rok 2015 będzie ważny dla europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej

Po październikowej Radzie Europejskiej, na której przyjęto ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku, dyskusja o przyszłości polityki klimatycznej i energetycznej nabrała tempa. W 2015 r. będą podejmowane decyzje, których konsekwencje biznes będzie ponosił przez kolejne dekady – ocenia Konfederacja Lewiatan.


W tym roku spodziewamy się propozycji dotyczących:
- narzędzi chroniących europejski przemysł przed ucieczką emisji tzw. carbon leakage,
- zasad funkcjonowania funduszu transformacji sektora energetyki oraz
- mechanizmu przydzielania darmowych uprawnień dla energetyki.


Wszystkie powyższe kwestie związane są z funkcjonowaniem systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w okresie 2020 -2030. Oznacza to, że system EU ETS pozostanie centralnym narzędziem polityki klimatycznej jeszcze przez długie lata. 

Czytaj więcej...

Polska gospodarka się zmienia. Czy to był rok innowacji?

Zajmujemy 25. miejsce w rankingu innowacyjności krajów UE, co oznacza, że jesteśmy wyraźnie poniżej średniej europejskiej. Czy polskie firmy są gotowe na zmiany? Jakie są prognozy na przyszłość?

 

Z danych Eurostatu wynika, że w latach 2002-2012 wydajność pracy w Polsce rosła w tempie średniorocznym 3,4%, tj. ponad trzykrotnie szybciej niż średnio w Unii Europejskiej i o 0,5% szybciej niż średnio w naszym regionie. To powód do satysfakcji, ale trzeba pamiętać, że wydajność pracy w Polsce jest nadal ok. trzykrotnie niższa niż przeciętnie w UE, a także ok. 20 proc. niższa niż średnio w regionie.

Innowacje poniżej średniej

Czym są innowacje? W praktyce może być to zarówno udoskonalenie technologii, wprowadzenie całkowicie nowego produktu czy standardów komunikacji zewnętrznej, jak również usprawnienie organizacji przedsiębiorstwa i optymalizacja procesów – od produkcyjnych, przez logistyczne, po administracyjne.

Dane Eurostatu pokazują, że w Polsce jest wyraźnie mniej przedsiębiorstw innowacyjnych (ok. 30% z grupy firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników) niż średnio w Unii Europejskiej, a także przeciętnie w naszym regionie.

Czytaj więcej...

Strona 2 z 6