Bannery TOP

XIV Gala Pereł Polskiej Gospodarki

Na Zamku Królewskim w Warszawie 28 października 2016 r. odbyła się XIV Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market”.

 

Tegoroczna Gala połączona była z obchodami jubileuszu dwudziestolecia magazynu „Polish Market”, który już od 1996 roku na swoich łamach promuje na całym świecie polską gospodarkę, naukę i kulturę. Patronat nad Galą objęli: Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych, wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach Wielkie Perły i Duże Perły. Badanie rankingowe obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:
co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie

Wart jest podkreślenia fakt, że o pozycji firmy w rankingu nie decyduje kryterium przychodów, a efektywność i dynamika rozwoju przedsiębiorstwa. Wielką Perłą Polskiej Gospodarki zostały odznaczone: T-Mobile Polska SA, Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” SA oraz firma Asseco Poland SA. Tytuł Dużej Perły natomiast otrzymały następujące przedsiębiorstwa: AC SA, PETRAX Sp. z o.o. oraz Grupa Kapitałowa PROCHEM SA. Na podium sektora finansowego (usługi bankowe i ubezpieczenia) stanęły firmy: Santander Consumer Bank SA, Bank Zachodni WBK oraz METLIFE Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA. Podczas tegorocznej Gali, przyznana została również Perła Innowacji, czyli PROGRESS 2016. Kapituła w osobach Krystyny Woźniak-Trzosek, Redaktor Naczelnej Polish Market oraz prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych wybrała firmy, które są liderami innowacji i stale wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązania. Do grona najbardziej innowacyjnych firm zaliczono: w kategorii Przedsiębiorstwa- Oknoplast oraz Ceramikę Paradyż; w kategorii Jednostka Naukowa - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG; natomiast w kategorii Menedżer - Annę Rulkiewicz.           

Już po raz XI zostały wręczone Perły Honorowe. Statuetka przyznawana jest wybitnym osobom i instytucjom, których dorobek zawodowy, doświadczenie, prestiż i etyka dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości.

Tegorocznymi laureatami Pereł Honorowych zostali:

w kategorii Gospodarka:      
Piotr Wojaczek – Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Karol Zarajczyk – Prezes URSUS S.A.
Ryszard Florek – Prezes FAKRO Sp. z o.o.
Zbigniew Jakubas - Przedsiębiorca
w kategorii Nauka:
prof. Paweł Buszman - American Heart of Poland S.A.
prof. Andrzej Królak - Instytut Matematyczny PAN Zakład Fizyki Matematycznej i Geometrii Różniczkowej
prof. Mirosław Ząbek - Centrum Gamma Knife Warszaw
prof. Krzysztof Bankiewicz - University of California, San Francisco Department of Neurological Surgery 
w kategorii Kultura:
Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
Stan Borys         
w kategorii Sport:
Natalia Partyka
w kategorii Krzewienie Wartości Patriotycznych:   
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
Telewizja TVP Polonia  
w kategorii Krzewienie Wartości Społecznych:          
Ewa Ewart
Wojciech Szeląg