XVIII WZELS

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie,
Wydział Leśny SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

zapraszają na

XVIII Konferencję z cyklu
WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2013 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie

Temat przewodni:

POŻYTKI LEŚNE W NAUCE, PRAKTYCE I EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Czytaj więcej...

Służebność przesyłu i korytarze przesyłowe

Zapraszamy do udziału w warsztatach

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I KORYTARZE PRZESYŁOWE – NOWE REGULACJE PRAWNE

25 października 2013 r. Katowic, 15 listopada 2013 r. Poznań

Szkolenie jest nastawione przede wszystkim na wskazanie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z prowadzeniem inwestycji sieciowych w sposób maksymalny zabezpieczający teraźniejsze i przyszłe interesy ekonomiczne przedsiębiorstwa oraz rzeczywiście skutecznej obrony przed coraz bardziej rosnącą falą żądań właścicieli gruntów, na których usytuowano urządzenia energetyczne, gazownicze, wodociągowe itp.

Czytaj więcej...

XIV edycja kongresu POWERPOL

W imieniu Europejskiego Centrum Biznesu oraz Partnerów Kongresu pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału
w XIV edycji Kongresu

który odbędzie się w dniach 29-30 stycznia 2014 r. w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: „Rok 2014: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”.

Przełom 2013 / 2014 będzie dla polskich producentów i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z dynamicznym procesem prywatyzacji, pakietem klimatycznym, ogólnoświatowym kryzysem jak i z wdrażaniem rządowej „Polityki energetycznej Polski do 2030 r”. Przyjęta panelowa formuła kongresu połączona z indywidualnymi wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy poruszyć kwestie restrukturyzacji sektora, rosnących potrzeb inwestycyjnych oraz sposobów na ich finansowanie, a także perspektyw rozwoju alternatywnych źródeł energii.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny

Europejskie Centrum Biznesu przy współpracy i pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego pragnie zaprosić do udziału w Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym GDAŃSK 2014, który odbędzie się 26-27 marca 2014 r. w MTG AMBER EXPO w Gdańsku.

Temat przewodni spotkania brzmi: ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI:

Województwo pomorskie jest kluczowym ośrodkiem gospodarczym, które dysponuje olbrzymim potencjałem i zapleczem predysponującym miasto Gdańsk do roli gospodarza ogólnopolskich spotkań o charakterze polityczno-gospodarczym. Pomorze skupia jak w soczewce wszystkie aspekty i problemy nurtujące branżę: kwestie bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju OZE, eksploatacji złóż gazu łupkowego, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej i konwencjonalnej, a także sieci przesyłowych i połączeń transgranicznych.

Czytaj więcej...

Strona 19 z 19