AWARIE PRZEMYSŁOWE - nowe regulacje prawne i problemy praktyczne

Ciągły postęp technologiczny sprawia, że awarie przemysłowe stają się coraz bardziej groźne dla otoczenia. Na skutki takich zdarzeń narażona jest zarówno ludność mieszkająca w okolicy dużych zakładów przemysłowych jak i środowisko naturalne. Instrumenty prawne, które służą w sprawach przeciwdziałania i zapobiegania skutkom poważnych awarii ulegają ciągłym zmianom i stawiają coraz nowsze wyzwania a także generują coraz większe obowiązki dla przedsiębiorstw. Jedną z takich regulacji jest nowa Dyrektywa Seveso III , która ma na celu uregulowanie kwestii związanych zarówno z kwalifikacją zakładów, co do których istnieje ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej, publicznym dostępem do informacji o poziomie bezpieczeństwa w zakładzie i konieczności konsultacji społecznych jak również nowych wymogów odnoszących się do kontroli zakładów.

Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych do 31 maja 2015 r., a ich wejście w życie ma nastąpić ostatecznie do 1 czerwca 2015 r., która jest zasadnicza dla wypełnienia przez przedsiębiorstwa wszystkich wymogów formalnych związanych z ich funkcjonowaniem. Nie można zapominać również, że zakłady posiadające na swoim terenie substancje niebezpieczne ujęte w kryteriach kwalifikacyjnych w ilościach mniejszych, niż wartości progowe oraz zakłady posiadające substancje o właściwościach niebezpiecznych innych, niż te, określone w kryteriach kwalifikacyjnych powinny mieć świadomość rosnących wymogów w zakresie bezpieczeństwa gdyż mogą być również potencjalnymi sprawcami poważnych awarii.

Czytaj więcej...

Tytatni Energii 2014

Wraz z organizatorami zapraszamy do uczestnictwa w proekologicznym konkursie „TYTANI ENERGII 2014” - zgłoszenia można nadsyłać od 14 stycznia do 20 marca. Udział w konkursie jest bezpłatny.


„Tytani Energii 2014” to unikalny i niekomercyjny konkurs organizowany przez Zespół CBE Polska. Plebiscyt skierowany jest do przedsiębiorstw z szeroko pojętego sektora przemysłowego, mogącego pochwalić się dobrymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej, ochrony środowiska i ekologicznej produkcji, jak również do dostawców najlepszych rozwiązań dla sektorów związanych z biomasą i odpadami wykorzystywanymi na cele energetyczne.

Gala rozdania nagród „Tytani Energii 2014” jest wydarzeniem towarzyszącym IV Forum of Biomass & Waste i odbędzie się 15 kwietnia 2015 w spektakularnych wnętrzach Kopalni Soli w Wieliczce. Uroczystość wręczenia statuetek i wyróżnień odbędzie się w sali widowiskowej "Warszawa", która znajduje się na głębokości 122,5 m.

Czytaj więcej...

II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ Komunikat końcowy

Dobiegły końca obrady II Kongresu Elektryki Polskiej, który w dniach 1 – 2 grudnia br. odbywał się pod hasłem „Elektryka i Cyfryzacja – Polska wobec wyzwań XXI wieku” w Warszawskim Domu Technika NOT. Honorowy Patronat nad Kongresem sprawował  Prezydent  RP Pan Bronisław Komorowski, a Patronat Merytoryczny Wicepremier,  Minister  Gospodarki  Pan Janusz Piechociński.
W obradach Kongresu uczestniczyło ponad 450 osób, które reprezentowały związane z energetyką, elektrotechniką, łącznością, informatyką oraz wieloma innymi dyscyplinami technicznymi opartymi na elektryce, środowiska akademickie, przemysł i gospodarkę oraz młodzież z całego kraju.

Podczas Kongresu odbyło się 16 sesji tematycznych związanych z szeroko pojętą elektryką oraz cztery sesje plenarne, poświęcone tematyce:
1.    Bezpieczeństwo energetyczne – „ Czy grozi nam elektroenergetyczna apokalipsa”.
2.    Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne – „ Jak zmniejszyć ryzyko cyfrowej katastrofy”.
3.    Badania naukowe a innowacyjna gospodarka – „ Kierunki i strategia rozwoju – zbierać punkty czy realizować wdrożenia”.
4.    Wybrane problemy współczesnej elektryki.

Czytaj więcej...

„Biowęgiel – polskie paliwo niskoemisyjne”

27 stycznia 2015 r. godz. 11:00-14:00
Sala konferencyjna 49/51 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
ul. Wspólna 30, Warszawa   

Przy obecnym kierunku polityki klimatycznej Unii Europejskiej – rola węgla w Krajowym Systemie Energetycznym może ulec zmianie. Polska, jako członek UE, jest również uczestnikiem wspólnotowego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla EU ETS (CO2) oraz musi wypełnić swoje zobowiązania w ramach realizacji celów polityki klimatycznej w obszarze non-ETS. Powyższe - zobowiązuje nas do efektywniejszego gospodarowania własnymi zasobami naturalnymi (węgiel) oraz do rozwoju energetyki niskoemisyjnej – odnawialnej i skojarzonej.


Rozwiązaniem będącym wsparciem dla realizacji zarówno krajowej, jak i unijnej polityki energetycznej jest energetyka rozproszona, która ogranicza emisję dwutlenku węgla. Niekwestionowaną wartością dodaną energetyki rozproszonej jest uniezależnienie się w określonym zakresie od dostaw energii elektrycznej z sieci, gdzie przerwy w jej dostawach mogą stanowić istotne ograniczenia komfortu funkcjonowania gospodarstwa domowego, jak i przeszkodę w  prowadzeniu działalności produkcyjnej, np. rolniczej. Pod względem ekologicznym najefektywniejszymi źródłami rozproszonymi są źródła odnawialne, a w szczególności przydomowe instalacje fotowoltaiczne oraz turbiny wiatrowe.

Czytaj więcej...

II IED FORUM

 

Już po raz drugi mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „II IED Forum”, która odbędzie się w dniach 11-12 lutego 2015 roku w Łodzi. Forum realizowane jest przez Zespół CBE POLSKA  w partnerstwie z Dalkia becomes Veolia. Zbliżające się wydarzenie prezentujemy Państwu w nowej, poszerzonej odsłonie. Oprócz debaty plenarnej, podczas której eksperci zanalizują uwarunkowania regulacyjne i rynkowe, zorganizowaliśmy dla Państwa dwa wydarzenia towarzyszące, które odbędą się w dniu 12 lutego 2015 roku:

  • Specjalistyczne warsztaty dotyczące praktycznych aspektów przygotowywania raportów początkowych oraz próbkowaniu: gleby, wody i powietrza. Warsztaty realizowane są we współpracy z akredytowanym laboratorium badawczym – SGS.
  • Na zaproszenie Partnera Generalnego wydarzenia - firmy Dalkia becomes Veolia, umożliwimy uczestnikom zwiedzanie zakładu, w którym realizowana jest inwestycja z zakresu IED – instalacja w Łódzkiej EC4.
Czytaj więcej...

XXI Konferencja EuroPower

W dniach 8-9 kwietnia 2015 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się kolejna XXI edycja konferencji Energetycznej EuroPOWER. W wydarzeniu wezmą udział kluczowi przedstawiciele rynku, regulator oraz administracja centralna i samorządowa, a także firmy świadczące usługi dla sektora.


Konferencja nieprzerwanie cieszy się zainteresowaniem kluczowych przedstawicieli branży energetycznej w Polsce, a w  ciągu ostatnich kilku edycji stała się jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju.

Czytaj więcej...

III Seminarium „Białe certyfikaty efektywności energetycznej..."


Western Energy Consultng ma przyjemność zaprosić na specjalistyczne III Seminarium„Białe certyfikaty efektywności energetycznej. Podsumowanie II przetargu, projekt nowej ustawy, przygotowanie do III przetargu”, które odbędą się 17 grudnia we Wrocławiu, w hotelu Sofitel Wroclaw Old Town.

Po 11 miesiącach oczekiwań znamy wreszcie wyniki II przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Mimo zdobytych doświadczeń i wniosków wyciągniętych z poprzedniego przetargu wiele ofert zostało odrzuconych, a znaczna część przedsiębiorców nadal ma poważne problemy z prawidłowym przygotowaniem wniosków.

Z uwagi na fakt, że zbliża się koniec 2014 roku, zgodnie z prawem Prezes URE musi najpóźniej do 31 grudnia ogłosić III przetarg. Od tego momentu przedsiębiorcom pozostanie tylko 30 dni na złożenie ofert przetargowych. Czy wystarczy zatem, niewiele ponad dwa miesiące na właściwie przygotowanie się do procedury przetargu?

Czytaj więcej...

Strona 9 z 19