Najlepsze podmioty branży chemicznej o przyszłości sektora – Chemical Industry Forum&Awards Gala

20 listopada w Warszawie odbyła się trzecia edycja forum chemicznego „Chemical Industry Forum&Awards Gala” organizowana przez Executive Club we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego. W debatach wzięli udział najważniejsi liderzy przemysłu chemicznego, reprezentowani przez prezesów i członków zarządu największych spółek polskich i międzynarodowych oraz przedstawicieli administracji rządowej. Dyskusję o kondycji sektora i pozycji polskiej chemii na rynku europejskich oraz światowym otworzył Minister Skarbu Państwa, Włodzimierz Karpiński.

Podczas trzeciej edycji konferencji „Chemical Industry Forum”  pod honorowym patronatem Ministerstwa Skarbu polski sektor chemiczny poddany został ocenie w kontekście potencjału do konkurowania na rynku światowym, efektywności we wprowadzaniu innowacji, współpracy ze światem nauki oraz  podejmowania wyzwań związanych ze zmianami w regulacjach dotyczących ochrony środowiska.

W wystąpieniu inaugurującym Forum Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa, wskazywał mocne strony sektora i podkreślał szanse związane z rozwojem na rynkach zagranicznych. „Krzepiące jest to, że branża chemiczna rozwija się w sektorze firm prywatnych, jak i firm w których skarb państwa ma swoje udziały, tworząc dynamiczny wehikuł rosnącego eksportu polskiej produkcji. Branża chemiczna stała się w ostatnich latach jednym z liderów polskiej ekspansji zagranicznej, polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Daje także możliwość multiplikowania wielu miejsc pracy w pokrewnych dziedzinach. Pokazuje to bardzo wyraźnie, że bez chemii nie da się tworzyć silnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki.” – mówił minister Karpiński.

Czytaj więcej...

Relacja z XX Konferencji Energetycznej EuroPOWER

W dniach 19-20 listopada 2014 r. w hotelu Westin w Warszawie odbyła się XX Konferencja Energetyczna EuroPOWER. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Janusz Piechociński Wicepremier i Minister Gospodarki. Konferencja zgromadziła przedstawicieli firm energetycznych, paliwowych, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych, administracji publicznej oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej.

Kończymy prace nad Polityką Energetyczną Polski do 2050 r. Jednak będzie ona podlegać nieustannym nowelizacjom, tak by odpowiadać zmianom na rynkach, nowym surowcom, zjawiskom i technologiom. Energia jest nierozerwalnie powiązana z przemysłem i wpływa na jego konkurencyjność. Za rozwiązaniami energetycznymi kryją się dzisiaj fundamentalne wyzwania współczesnej gospodarki. Priorytetem w tym zakresie jest wytwarzanie energii z własnych surowców w korzystnych cenach. Dlatego dziś rozpisujemy te konkluzje na konkretne działania, czytelne dla rynku procesy inwestycyjne, w których wezmą udział eksperci, przedsiębiorcy i administracja” - powiedział wicepremier Janusz Piechociński podczas inauguracji.

Czytaj więcej...

System Aukcyjny. Nowe zasady działania systemu wsparcia OZE

Western Energy Consultng ma przyjemność zaprosić na specjalistyczne warsztaty „System Aukcyjny. Nowe zasady działania systemu wsparcia OZE”, które odbędą się 25 listopada 2014 r. w Warszawie w hotelu Radisson Blu Sobieski.
   
Projekt nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii budzi wiele pytań. Jest to bezsprzecznie związane z tym, że istniejący obecnie system, ma zostać całkowicie zmieniony i w jego miejsce ma się pojawić system aukcyjny. Stosunkowo dobrą wiadomością wydaje się fakt, że firmy będą mogły dokonać wyboru, czy chcą dołączyć do systemu aukcyjnego czy też pozostać przy starym. Czy jednak jeśli zadeklarują chęć przejścia, będą potem mogły wrócić? I czy opłaca się przechodzić? Na czym w ogóle będzie polegać system aukcyjny?
   

Czytaj więcej...

EUROCON serdecznie zaprasza

 EUROCON serdecznie zaprasza na cykl warsztatów przeznaczonych dla wszystkich interesujących się zagadnieniami związanymi z energetyką.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.euro-con.pl, aby zapoznać się szczegółowo z programami planowanych wydarzeń. Pierwsze warsztaty odbędą się 19 grudnia w Warszawie pt: ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI KSIĘGOWEJ W ENERGETYCE – ART. 44 . Następny termin to 13 stycznia.

Czytaj więcej...

KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji (relacja)

30 października 2014 r. odbyła się w Warszawie II edycja Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”, która zgromadziła inwestorów z całej Polski. Byli to przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni oraz przemysłowi odbiorcy energii. Duże zainteresowanie Konferencją wynika z dużych oszczędności ekonomicznych zawiązanych z zastosowaniem kogeneracji w odróżnieniu od odrębnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, ze względu na mniejsze zużycie paliwa.

Innym czynnikiem, który sprawia, że kogeneracja wzbudza wiele emocji jest wsparcie inwestycji kogeneracyjnych ze środków Funduszy UE oraz środków krajowych w latach 2014 – 2020. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżyli uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia.

Czytaj więcej...

XIX Konferencja z cyklu WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA

XIX Konferencja z cyklu WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EDUKACJI LEŚNEJ SPOŁECZEŃSTWA
Odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2014 roku w auli CEPL SGGW w Rogowie.

Zapraszają: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, Wydział Leśny SGGW w Warszawie we współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

Temat przewodni: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE DLA EDUKACJI LEŚNEJ

Założenia: Współczesna nauka, ale i praktyka dnia codziennego rozwija się w zawrotnym tempie w oparciu o wiele nowoczesnych technologii, za którymi często trudno nadążyć, poznać i stosować. Służą one wszechstronnemu rozwojowi społeczeństw ludzkich, ale też użytkowaniu i zachowaniu wartości przyrodniczych, w tym szczególnie ekosystemów leśnych. Często proste rozwiązania stosowane w jednej branży, w innej mogą być nieznane i mogą mieć odkrywcze zastosowania. Ma to duże znaczenie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Edukacja ta prowadzona jest przez wiele środowisk, jednak z wielkim rozmachem i zaangażowaniem przez edukatorów leśnych, którzy wciąż poszukują najlepszych rozwiązań. Edukacja leśna, tak jak całe leśnictwo, jest otwarta na nowe propozycje i definiowanie podstawowych pojęć w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki
z wielu dziedzin.

Czytaj więcej...

Informacja Prasowa OZE i kogeneracja – modele wsparcia w świetle projektu wytycznych Komisji Europejskiej 25 listopada 2014 r., godz.11, Miejsce: sala konferencyjna w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa

Rząd przygotowuje reformę mechanizmu wspierania rozwoju energetyki odnawialnej. Trzonem nowego rozwiązania ma być mechanizm aukcyjny, a przedmiotem aukcji ma być cena „zielonej” energii płacona jej wytwórcy. Choć z jednej strony oznacza to likwidację dotychczas obowiązującego kulejącego systemu zielonych certyfikatów, to jednak nie rozwiązuje to wszystkich problemów tego sektora, co może spowodować niechęć inwestorów do rozwijania działalności na polskim rynku. Projekt ustawy o OZE zawiera również zapisy istotne dla podmiotów wytwarzających energię w kogeneracji. Wsparcie dla kogeneracji to jedno z narzędzi realizacji polityki energetycznej Polski i UE, które przyczynia się do ograniczenia emisji CO2, oszczędności energii, rozwoju wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Sejmowe komisje gospodarki i ochrony środowiska zarekomendowały przedłużenie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji do 2018 r., a ustawa o OZE wciąż czeka na decyzje legislatorów.

Czytaj więcej...

Strona 10 z 19