IEO nie odpuszcza, walczy o OZE

Wnosimy o wydłużenie terminu konsultacji i poddanie konsultacjom obydwu projektów rozporządzeń dot. aukcji OZE w 2017 r.

 

W dniu 28 listopada zakończyły się 5 dniowe (ekspresowe) konsultacje społeczne projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. Instytut Energetyki Odnawialnej w uwagach do projektu rozporządzenia dot. aukcji w 2017 r. wskazuje postulat wydłużenia (zbyt krótkiego) terminu konsultacji i łączne poddanie konsultacjom obydwu wymaganych projektów rozporządzeń dot. aukcji OZE wraz ze spójną oceną skutków regulacji.

IEO w piśmie do Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego pisze, że niemożliwa jest analiza ww. rozporządzenia dot. aukcji, bez znajomości innego, związanego rozporządzenia. Zgodnie z art. 77 ustawy o OZE cena referencyjna oraz wolumen dla danego roku musi być określona nie później niż 60 dni przed ogłoszeniem pierwszej w danym roku aukcji (oraz w tym samym terminie okres wsparcia). Natomiast w art. 73 pkt.9 ustawy napisane jest, że ilość i wartość energii z OZE, która ma być zakupiona w przyszłym roku musi być ogłoszona do 30 listopada roku poprzedzającego. Wg IEO, Minister Energii ma pełną dowolność wybrania terminu ogłoszenia cen referencyjnych, byleby zrobił to co najmniej 60 dni przed aukcją.

Ze względu na konieczność ustalenia wolumenu wartościowego energii do zakupu (a nie tylko ilościowego), oba rozporządzenia powinny być rozpatrywane łącznie, gdyż zachodzą pomiędzy nimi silne sprzężenia zwrotne. Również ocena skutków powinna uwzględniać oba rozporządzenia, gdyż tylko rozważając je łącznie można określić planowany wolumen wartościowy oraz objętość poszczególnych koszyków w aukcji (wolumen ilościowy dla każdej rozważanej technologii). W opinii Instytutu ustalanie w pierwszej kolejności wolumenu energii do zakupu w podziale na „koszyki” aukcyjne, a dopiero następnie (np. po kilku miesiącach) cen referencyjnych pozbawione jest logicznych podstaw, a jednocześnie wcale nie prowadzi do uwzględniania rzeczywistych kosztów technologii i ich trendów rozwojowych.

Opiniowane rozporządzenie ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju energetyki odnawianej lub jej zatrzymania i może zdecydować o upadku (braku rozwoju) niektórych branż OZE. Zdaniem IEO nie można odpowiedzialnie opiniować ‘wolumenowego” projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sposób wyizolowany ani nawet wypowiedzieć się w sposób merytoryczny, bez znajomości projektu rozporządzenia Ministra Energii o cenach referencyjnych. Tej sytuacji nie można też przedstawić wiarygodnej oceny skutków regulacji.

Symulacje aukcji przewidzianej na 2017 roku wykonane przez IEO wskazują, że w systemie aukcyjnym w ustawie OZE mogą być zaszyte elementy, która łącznie mogą prowadzić do wypaczeń systemu, zaburzenia konkurencji technologii OZE w efekcie wysoce prawdopodobnego nadmiernego wsparcia współspalania biomasy z węglem .

 <http://ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/29112016/1.pdf> Pobierz pełną wersję pisma IEO do Ministra Energii w sprawie uwag o projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z OZE która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.