Projekt Unii Energetycznej jeszcze w tym miesiącu

Ogłoszenie projektu europejskiej polityki energetycznej do 2030 roku nastąpi 25 lutego br., wcześniej 6 lutego, będzie on omawiany na spotkaniu  ministrów ds. energetyki krajów członkowskich w Rydze – zapowiedziałMaroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej na spotkaniu w Konfederacji Lewiatan.

Komisja Europejska w najbliższym czasie będzie pracować również nad stanowiskiem UE na konferencję klimatyczną w Paryżu oraz instrumentami egzekwowania przyjętych wcześniej celów - jak wdrożenie 2 i 3 pakietu energetycznego, rozbudowy infrastruktury pozwalającej na wymianę co najmniej 10 proc. energii na rynku europejskim, czy kontrolowania zgodności umów z Gazpromem z wymaganiami prawa wspólnotowego analogicznie do postępowań Komisji Europejskiej np. z Google.

Wiceprzewodniczący zapowiedział również przedstawienie w tym roku koncepcji nowego modelu biznesowego rynku hurtowego energii, a stosownych regulacji – w roku przyszłym. Uznając, że ceny detaliczne energii w Europie, zawierają dużo elementów fiskalnych oraz innych obciążeń, Komisja planuje także odniesienie się do tych kwestii.

Czytaj więcej...

Prywatne firmy energetyczne pominięte

Wśród ok. 250 projektów, które mogłyby być współfinansowane  z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) zabrakło  propozycji od prywatnych firm energetycznych - napisała Konfederacja Lewiatan w liście do ministrów finansów i gospodarki.

Konfederacja Lewiatan z uwagą śledzi przygotowania do uruchomienia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI), sztandarowej inicjatywy Jeana Claude Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, która ma pobudzić wzrost gospodarczy w Europie.

- Zwracamy uwagę na potrzebę zapewnienia większej przejrzystości przy tworzeniu puli projektów, które mogłyby być współfinansowane z EFSI. Przedsiębiorstwa, w których Skarb Państwa nie ma udziałów, zostały pominięte podczas konsultacji i w rezultacie, przesłana do Komisji Europejskiej lista około 250 projektów nie zawiera propozycji pochodzących z tej części sektora energetyki. Mamy nadzieję, że proces konsultacji nie został zakończony i lista projektów będzie mogła być uzupełniona  – mówi Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Czytaj więcej...

Właśnie teraz masz wpływ na rzeczywistość i swoje życie

 

Koalicja Klimatyczna we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO) przygotowała list, który zamierza wysłać do posłów i senatorów jeszcze w czasie prac parlamentarnych nad ustawą o OZE.

 

List dotyczy procedowanej obecnie w Sejmie ustawy o odnawialnych źródłach energii, która w obecnej wersji – w opinii Koalicji Klimatycznej oraz IEO – zamiast przyczynić się do rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce doprowadzi do dalszej monopolizacji rynku przez koncerny energetyczne oraz do ciągłego podnoszenia cen energii.

 

Zależy nam, aby pod listem podpisała się jak największa liczba organizacji - pozarządowych i samorządowych, a także firm - działających lokalnie i regionalnie. Jedynie wspólny i silny głos w tej sprawie doprowadzić może do zmiany ustawy szkodzącej rozwojowi energetyki obywatelskiej w Polsce.

 

Czytaj więcej...

Strona 4 z 9