Najlepsza żywność jest nielegalna

Polska jest obecnie związana najbardziej represyjnym prawem żywnościowym w całej Unii Europejskiej. Specjalnie wymyślono, w większości nieodpowiednie, przepisy sanitarno-higieniczne, aby uniemożliwić indywidualnym rolnikom wykonywanie w pełnym zakresie ich zawodu. Przepisy te nie przyszły z Brukseli, lecz z Warszawy!

Czytaj więcej...

Współpraca miasto-wieś - możliwa i konieczna

17 listopada 2013 w EKOCENTRUM  Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi - ICPPC w Stryszowiewww.eko-cel.pl   odbyło się ciekawe spotkanie „WSPÓŁPRACA MIASTO-WIEŚ. Jak działają spółdzielnie w Anglii”. Goście z Anglii, Joanna Bojczewska i Adam Payne opowiedzieli uczastnikom o swojej pracy w Kooperatywie Spożywczo-Ogrodniczej „Organiclea” w Londynie. Podzielili się też sprawdzonymi pomysłami na efektywne działanie spółdzielni, która dobrze sobie radzi, konkurując na komercyjnym rynku.

Natomiast my, jako organizatorzy, pokazaliśmy wszystkim naszą Arkę – EKOCENRUM ICPPC,  w której na co dzień praktykujemy niezależność żywnościową i energetyczną oraz organizujemy różnorodne szkolenia, kursy i spotkania z ciekawymi ludźmi.

"Wszyscy jesteśmy dyrektorami", czyli "We are all directors", było do niedawna sztandarową odpowiedzią na telefoniczne zapytania o menadżera w podlondyńskiej Spółdzielni Pracy Organiclea. Jeszcze rok temu menadżerów było 15-tu. Wszyscy byli pracownikami i wszyscy decydowali o działalności organizacji poprzez regularne zebrania i równą płacę.

Nie, to nie odizolowany przykład spółdzielczości na zachodzie, ale przedsiębiorstwo z nagrodami za najlepszy biznes w swoim rejonie i jedna z blisko sześciu tysięcy kooperatyw w Zjednoczonym Królestwie.

Nie często słyszy się o tak kolektywnych strukturach pracy, zwłaszcza w krajach, które słyną z tzw. 'dojrzałego kapitalizmu' . Ruch spółdzielczy w Anglii sięga jednak korzeniami do połowy XIX-ego wieku, kiedy to w 1844 pionierzy z Rochdale otworzyli pierwszy sklep spółdzielczy.

Obecnie, niezależne, niepaństwowe spółdzielnie, czyli cooperatives, liczą w Zjednoczonym Królestwie 5,933 organizacji i firm. Łączy je jedno: stosują zasady współpracy , niezależności, demokracji, równości i solidarności zarówno w pracy,  jak i w swoich lokalnych wspólnotach. Są one własnością ponad 13,5 mln ludzi, a liczby te rosną. Uwzględniają piekarnie, spółdzielnie mieszkaniowe, banki, kluby footbolowe i usługi medyczne. 

Czytaj więcej...

Dobra nowina dla konsumentów

MEGA CO2 - gwarancja świeżości

Pomona Company Ltd. Sp. z o.o. zgłosiła do Urzędu Patentowego wyrób - podkład absorpcyjny o właściwościach, które neutralizują rozwój bakterii w świeżych, uwodnionych produktach żywnościowych tj. mięso, ryby, owoce i warzywa.

Jak wiadomo utrzymanie świeżości sprzedawanych produktów jest kluczowe z punktu widzenia zdrowia konsumenta jak i aspektów ekonomicznych, każdy dzień wydłużenia świeżości produktu na ladzie to milionowe oszczędności dla wszystkich w łańcuchu żywnościowym. Szczególnie dotyczy to produktów oferowanych na tackach jak i w pojemnikach, w których jest stosowana atmosfera gazów obojętnych tzw. MAP. Ponieważ CO2, jaki znajduje się w pojemnikach z pakowaną żywnością stosunkowo szybko migruje, jego uzupełnienie ma kluczowe znaczenie i tutaj pojawia się rola MEGA CO2.

Czytaj więcej...

Nowy pakiet polityczny dla czystszego powietrza w Europie

Niska jakość powietrza jest przyczyną śmierci większej liczby obywateli niż wypadki drogowe, co powoduje, że jest najczęstszą związaną ze środowiskiem przyczyną przedwczesnych zgonów w UE. Ma również wpływ na jakość życia ze względu na problemy związane z astmą i chorobami dróg oddechowych. Komisja Europejska pragnie znaleźć rozwiązanie tej sytuacji za pomocą nowych środków służących ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza.

Pakiet dotyczący czystego powietrza aktualizuje istniejące przepisy i dalej redukuje szkodliwe emisje z przemysłu, ruchu drogowego, elektrowni i rolnictwa w celu ograniczenia ich wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.

Zanieczyszczenie powietrza jest również przyczyną straty dni roboczych oraz wysokich kosztów opieki zdrowotnej, a problem ten najbardziej dotyka grup szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci, osoby chore na astmę i osoby starsze. Niszczy również ekosystemy ze względu na zanieczyszczenie azotem (eutrofizację) i kwaśne deszcze. Bezpośrednie koszty zanieczyszczenia powietrza dla społeczeństwa, w tym szkody dotykające upraw i budynków, wynoszą około 23 mld euro rocznie.

Czytaj więcej...

Producent żywności kontra konsument?

Znakowanie produktów wolnych od GMO nie podoba się branży spożywczej. Zgodnie z badaniem CBOS „Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO”, 94% respondentów wyraża opinię, że produkty zwierające GMO powinny być odpowiednio oznakowane,

Czytaj więcej...

Strona 7 z 7