Stanowisko organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie projektu Ustawy OZE

„Keep it short and simple” (ma być krótko i prosto) głosi amerykańska maksyma, przypominając, że proste i czytelne rozwiązania sprawdzają się najlepiej. Przeciwieństwem tej zasady jest przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Proponowany system jest niezwykle skomplikowany, zbiurokratyzowany i w kluczowych kwestiach nadzwyczaj uznaniowy, do tego sposób przygotowania projektu jest sprzeczny z zasadami techniki prawodawczej.
Wiele z tych opinii można znaleźć nie tylko w stanowiskach organizacji pozarządowych i niezależnych ośrodków badawczych, ale też w szczegółowych uwagach do projektu ustawy zgłoszonych, m. in. przez Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i inne ministerstwa.
Wbrew temu, co sugeruje nazwa projektu, proponowana ustawa skierowana jest przede wszystkim do sektora energetyki konwencjonalnej, który byłyby największym beneficjentem zmian. Nie wspiera natomiast sektora rozproszonych odnawialnych źródeł energii, nie doprowadzi do rozwoju zielonych mocy wytwórczych i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Regulacja ta nie realizuje w sposób prawidłowy celów dyrektywy, którą ma wdrożyć, w tym zrównoważonego rozwoju odnawialnych źródeł energii. W szczególności, ignoruje kluczowe przesłanie rozwoju zrównoważonego mówiące o tym, że rozwój energetyki odnawialnej powinien opierać się przede wszystkim na lokalnych zasobach odnawialnych i generacji rozproszonej.

Czytaj więcej...

List otwarty do Pana Premiera Donalda Tuska w sprawie polityki rządu dotyczącej odnawialnych źródeł energii

Szanowny Panie Premierze!
Czujemy się oszukiwani. Jako obywatele, naukowcy, przedsiębiorcy, działacze społeczni i podatnicy. Czujemy się oszukiwani od wielu lat, w czasie których przedstawiciele rządu, któremu Pan Premier przewodniczy, wmawiają nam i całej opinii publicznej, że energetyka odnawialna nie jest dla nas i naszej gospodarki dobrym rozwiązaniem.
Panie Premierze, skąd to przekonanie? Czy zdaje Pan sobie sprawę, że ceny urządzeń produkujących energię odnawialną na rynku światowym stale spadają, a drobni inwestorzy już teraz przeznaczają na ich zakup kilkaset miliardów dolarów rocznie? Czy wie Pan, jak duże znaczenie mają odnawialne źródła energii w planach energetycznych zdecydowanej większości rozwiniętych i rozwijających się krajów świata? Czy miał Pan okazję zapoznać się z danymi z Niemiec wskazującymi, że między innymi energia słoneczna będzie dla prosumentów w ciągu najbliższych miesięcy w pełni konkurencyjna cenowo z energią z węgla? Czy spotkał się Pan – choć raz – z polskimi producentami i eksporterami urządzeń dla energetyki odnawialnej? Czy widział Pan ich fabryki, sklepy, statystyki sprzedaży? Czy naprawdę uważa Pan, że ten rynek nie istnieje, tylko dlatego, że tworzą go mali producenci, którzy skupieni na swojej pracy nie mają czasu ani możliwości wydeptywać chodników w Ministerstwie Gospodarki i Kancelarii Rady Ministrów?
Czujemy się oszukiwani jako społeczeństwo, ponieważ straszy nas się wzrostem cen energii z powodu dopłat do energii odnawialnej, a równocześnie Polska nieprzerwanie dopłaca do wydobycia węgla (wg danych OECD dopłaty sięgają 2-3 mld zł rocznie), a od niedawna – pomimo programu oszczędności budżetowych – także do projektu atomowego. Wspierając te technologie utrwalamy w Polsce system energetyczny, który do końca swoich dni będzie wymagał wzrastających subwencji. Pomocy nie otrzymują natomiast naprawdę potrzebujące tego technologie – najnowocześniejsze, innowacyjne i przyszłościowe, co oznacza, że wsparcia potrzebują tylko na początku swojego procesu rozwoju.

Czytaj więcej...

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej wraz z przedstawicielami sektora morskiej energetyki wiatrowej i przemysłu morskiego prowadzi prace nad wspólnym stanowiskiem w sprawie kierunku polityki wsparcia farm wiatrowych na morzu. W związku z narastającym niepokojem środowisk związanych z morską energetyką wiatrową (MEW) i przemysłem morskim, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej wraz z przedstawicielami tego sektora, opracowuje wspólne stanowisko w sprawie kierunku polityki wsparcia farm wiatrowych na morzu. W pracach nad stanowiskiem biorą udział kluczowi inwestorzy realizujący projekty MFW na polskich obszarach morskich, przedstawiciele przemysłu MEW, główne instytucje branżowe oraz wybrane instytucje badawcze.

Opublikowany w dniu 12 listopada 2013 r. przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa o OZE”), bezpośrednio wskazuje na politykę hamowania rozwoju MEW w Polsce. Podejmowane przez rząd działania, a także liczne wypowiedzi prominentnych polityków, m.in. Ministra oraz Wiceministra Gospodarki mogą sugerować, że ustawa o OZE świadomie zablokuje rozwój tej technologii, jako uznanej błędnie za nieopłacalną i nieznaną, mimo podnoszonych przez środowisko sektora MEW argumentów o korzyściach płynących z rozwoju farm wiatrowych na polskich obszarach morskich. W obliczu podnoszenia przez polityków tego typu argumentów zupełnie zaskakujące pozostaje popieranie przez nich równie drogich i nieznanych w Polsce technologii fotowoltaicznych, czy też biogazowni rolniczych.

Czytaj więcej...

Rząd daje zielone światło dla morskiej energetyki wiatrowej (2)

  Po zeszłorocznej wypowiedzi Premiera Donalda Tuska na temat konieczności bolesnego cięcia kosztów potencjalnych projektów morskich farm wiatrowych, a także po wycofaniu się Rządu z projektu ustawy o OZE z października 2012 roku, który dawał morskim wiatrakom wysoki współczynnik korekcyjny, przez kilka miesięcy przedstawiciele branży czekali z niepokojem na dalsze losy tej nowej, przyszłościowej w Polsce technologii. Obawy te wzmocniła pierwsza wersja ustawy o OZE zawierająca propozycje systemu aukcyjnego, które nie dawały podstaw do konkurowania technologii offshorowej z innymi źródłami OZE. Bardzo długi, ryzykowny i kosztowny etap przygotowania projektu morskiej farmy wiatrowej powoduje bowiem, że wysokość wsparcia musi być dla tej technologii określona na wcześniejszym etapie niż na przykład dla elektrowni lądowych.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe kilkuletnie działania rządu i parlamentu, mające na celu uruchomienie w Polsce rynku morskiej energetyki wiatrowej oraz bardzo silne wsparcie polityczne tej technologii w regionach nadmorskich, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) przygotowała stosowne zmiany do projektu ustawy i wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej zwróciła się do Rządu o ich przyjęcie. Zaproponowane rozwiązania nie tworzą korzystniejszych warunków dla morskich farm wiatrowych, ale pozwalają im konkurować o wsparcie w ramach aukcji na porównywalnych zasadach z innymi technologiami.

Czytaj więcej...

Amerigas współliderem polskiego rynku lpg

Wraz z przejęciem od BP Europe SE polskiego segmentu dystrybucji LPG, AmeriGas Polska stał się współliderem rynku gazu płynnego w Polsce. To przełomowa integracja w historii tego sektora.

Po raz drugi w ciągu ostatnich trzech lat za najważniejszymi zmianami właścicielskimi na polskim rynku LPG stoi marka AmeriGas. Dzięki przejęciu Shell Gas Polska w 2010 roku oraz polskiego segmentu obrotu gazem płynnym od BP Europe SE w 2013 roku, spółka AmeriGas Polska stała się współliderem na rodzimym rynku LPG, którego łączna sprzedaż w 2012 roku według Polskiej Organizacji Gazu Płynnego wyniosła 2180 tys. ton

“Dzisiaj sfinalizowaliśmy proces przejęcia gazowej części BP Europe SE w Polsce” - powiedział Jerzy Szablewski, dyrektor zarządzający AmeriGas Polska. - “To przejęcie pokazuje, jak ważnym dla UGI Corporation oraz Grupy FLAGA, której częścią jest AmeriGas Polska, jest polski rynek LPG i jego możliwości dalszego rozwoju. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie dystrybucji LPG na dużo większą skalę. Dzięki temu nasze komfortowe i ekologiczne paliwo będzie dostępne dla jeszcze większej grupy Klientów, którzy są największą wartością firmy AmeriGas Polska. ”

Czytaj więcej...

Strona 8 z 17