Karkonosze na Światowym Kongresie Parków Narodowych w Sydney

To I liga w ochronie przyrody świata. Takie kongresy odbyły się już pięć razy. Pierwszy zwołano w 1962 roku w Seattle (USA), ostatni w 2003 r. w Durbanie (RPA). Każdy okazał się niezwykle istotny dla polityki ochrony przyrody na całym świecie. Tegoroczny Kongres odbędzie się w dniach 12-19 listopada, w Sydney, a jego misją jest promowanie parków narodowych i obszarów chronionych jako odpowiedzi na globalne problemy, takie jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe i wody, zdrowie i ekologiczna gospodarka. Tak jak poprzednie, jest dziełem IUCN, czyli Światowej Unii Ochrony Przyrody (The World Conservation Union), która została powołana w 1948 r. jako organizacja zrzeszająca instytucje rządowe oraz organizacje pozarządowe zainteresowane ochroną przyrody. Polska jest jednym z krajów założycieli tej organizacji, której siedziba znajduje się w Gland w Szwajcarii.

Celem IUCN jest wspieranie społeczeństw całego świata w działaniach poświęconych ochronie przyrody i sprawiedliwemu, zgodnemu ze zrównoważonym rozwojem korzystaniu z zasobów naturalnych. Programy IUCN dotyczą m.in. ochrony gatunków (tworzone są Czerwone Księgi zagrożonych roślin i zwierząt) oraz całych ekosystemów, kryteriów wyznaczania parków narodowych i rezerwatów, sposobów prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej.

W tegorocznym Kongresie organizowanym przez ICUN bierze udział 6-osobowa delegacja z Polski z Wiceministrem Środowiska i Głównym Konserwatorem Przyrody Piotrem Otawskim na czele. Przedstawicielami Karkonoskiego Parku Narodowego jest dyrektor KPN dr inż. Andrzej Raj oraz kierownik Pracowni Naukowo-Edukacyjnej KPN Roksana Knapik. Dyrektor KPN wspólnie z dyrektorem KRNAP-u Janem Hřebačką przedstawią współpracę parków narodowych po obu stronach Karkonoszy, a Roksana Knapik zaprezentuje przygotowany wspólnie z głównym specjalistą d/s ochrony przyrody KPN Dariuszem Kusiem oraz dyrektorem Andrzejem Rajem poster o holistycznym podejściu do ochrony ekosystemów KPN.Więcej wiadomości na temat Kongresu oraz samego ICUN można znaleźć na stronach: www.worldparkscongress.org.

Powstaje Centrum Muzealno-Edukacyjne

Pomysły na ekspozycję w Centrum Muzealno-Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów mają studenci Uniwersytetu Artystycznego z Poznania, którzy wraz z prof. Andrzejem Machowskim odwiedzili Karkonoski Park Narodowy w październiku br. W ramach praktyk studenckich mają wykonać dla Parku projekty dwóch ekspozycji: historyczną oraz przyrodniczą.

Studenci odwiedzili zamek Chojnik, siedzibę rodową Schaffgotschów – potężnego śląskiego rodu, który na Chojniku zasiadał od XIV wieku aż do pożaru zamku w 1675 r., Wycieczkę poprowadziła kierownik Pracowni Naukowej KPN, geolog i przewodnik sudecki zarazem - Roksana Knapik, która zadbała, by młodzi adepci architektury dowiedzieli się także o roli, jaką dla ochrony przyrody, jej udostępniania oraz edukacji ekologicznej pełni KPN, jak i poznali wiele cennych gatunków flory i fauny Karkonoszy. Kasztelan Chojnika Andrzej Ciosański barwnie opowiedział o historii zamku.

W siedzibie KPN w Sobieszowie studenci mieli również okazję obejrzeć prezentację o klimacie w Karkonoszach autorstwa Kierownika Stacji Monitoringowo-Badawczej, klimatologa i geoinformatyka, Krzysztofa Krakowskiego.

W pałacu w Sobieszowie, studenci wykonali potrzebne im do pracy zdjęcia i rysunki. Odwiedziny w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze Cieplicach, po którym oprowadziła ich Elżbieta Łoźnikow zrobiły na Gościach wielkie wrażenie.

W pałacu Schaffgotschów wybudowanym pod koniec XVIII znajduje się obecnie filia Politechniki Wrocławskiej. Kontynuacją poznawania wizerunku architektonicznego regionu Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej były odwiedziny w pałacach w Bukowcu, Łomnicy, Wojanowie i Mysłakowicach, gdzie studenci mieli okazję poznać nie tylko niezwykłe historie owych obiektów, ale także związane z nimi wyjątkowo urokliwe założenia parkowe.

Źródło KPN