Nowa publikacja Fundacji Sendzimira

O rozwiązaniach dla przyrody w mieście – nowa publikacja Fundacji Sendzimira

 

Poradnik „Przyroda w mieście – rozwiązania” pokazuje praktyczne przykłady działań i dobrych praktyk z zakresu zarządzania przyrodą w miastach.

– Rozwiązania te są odpowiedzią na problemy zidentyfikowane m.in. dzięki naszym badaniom, dotyczącym barier dla drzew i przyrody w miastach, które prowadziliśmy w ubiegłym roku podczas Akademii Letniej – mówi dr Jakub Kronenberg z Fundacji Sendzimira, redaktor naukowy publikacji. Na liście znalazły się wówczas bariery ekonomiczne, prawne, organizacyjne i społeczne, które sprawiają, że liczba drzew w miastach zmniejsza się, a ich warunki życia pogarszają się - Równocześnie dzięki badaniom wyceny wartości ekonomicznej drzew w centrum Łodzi określiliśmy, że drzewa mają ogromną i wymierną wartość, zarówno dla mieszkańców, turystów, jak i przedsiębiorców. Tak zrodziła się potrzeba wydania poradnika, zawierającego praktyczne rozwiązania, które pomogą poprawić liczbę i sytuację drzew w polskich miastach, a tym samym wpłyną na polepszenie środowiska, estetyki przestrzeni publicznej i jakości życia – dodaje Jakub Kronenberg.

Czytaj więcej...

Dla ochrony dzikich zwierząt

Seminarium Wildlife Center of Virginia pod patronatem Ministerstwa Środowiska, które odbyło się w dniach 6 -7 grudnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zgromadziło osoby zaangażowane w ochronę dzikiej przyrody z całego kraju.

Seminarium zorganizowane przez Wildlife Center of Virginia, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Lasy Państwowe oraz Fundację Mecenat Publiczno-Prywatny zakończyło się sukcesem. Uczestnicy seminarium mieli okazję nie tylko spotkać osobę, która zarządza jednym z największych i najlepszych Ośrodków Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Stanach Zjednoczonych – Edwarda E. Clarka, ale także poznać przedstawicieli innych ośrodków z Polski, lekarzy weterynarii oraz osoby zaangażowane w opiekę nad zwierzętami dzikimi.

Uczestników warsztatów przywitali przedstawiciele organizatorów: dyrektor Helena Kamińska z Wydziału Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Małgorzata Czyżewska z Wydziału Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Agata Tyszkiewicz, prezes Fundacji Mecenat Publiczno-Prywatny.

Czytaj więcej...

Strona 4 z 4