Dominika Kulczyk wręczyła stypendia imienia Jana Kulczyka

Dominika Kulczyk wręczyła stypendia imienia Jana Kulczyka.

Ośmioro ludzi, którym w przyszłości możemy zawdzięczać bardzo wiele. Bo ich pasja naukowa nie zna granic! – Właśnie do przełamywania granic w myśleniu i pozytywnym działaniu namawiał zawsze nasz Tato. Zadecydowaliśmy z bratem, że od tego roku nasz program stypendialny będzie nosić Jego imię – podkreśla Dominika Kulczyk. W poniedziałek po południu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wręczyła Stypendia im. Jana Kulczyka.To już XVII edycja Stypendiów. – Mój Tato mówił:  świat należy do niepokornych,  którzy najpierw skaczą w otchłań, a potem budują skrzydła. I mówił też,  że geniusz nie polega na tym, żeby wiedzieć więcej, ale żeby wiedzieć wcześniej. Nauka to klucz do tego, by wcześniej zbudować swoje skrzydła. Tato wierzył w człowieka. Wierzył w mądrego, wykształconego człowieka – mówiła w Auli Lubrańskiego Dominika Kulczyk, która jest prezesem Kulczyk Foundation oraz członkiem Rady Nadzorczej Kulczyk Investments.Tegoroczni stypendyści to studenci: Michał Brzozowski – Wydział Biologii, Kamil Przybyszewski – Wydział Chemii, Maja Maćkowiak  ̶  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Hanna Wiczanowska  ̶  Wydział Prawa i Administracji; oraz doktoranci: mgr Paweł Korpal –  Wydział Anglistyki, mgr Michał Antoszczak –  Wydział Chemii, mgr Witold Gospodarczyk –  Wydział Fizyki oraz mgr  Mateusz Taszarek  ̶  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. – Hasło Kulczyk Foundation brzmi: „Inwestujemy nasze działania w dobre zmiany. Bo najważniejszy jest człowiek”. Ci młodzi ludzie, którym miałam zaszczyt wręczyć stypendia, swym naukowym zaangażowaniem takie dobre zmiany zapowiadają – tłumaczy Dominika Kulczyk.

Nad realizacją programu stypendialnego czuwa Kapituła Stypendiów im. Jana Kulczyka, do której Dziekani poszczególnych Wydziałów, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, przesyłają zaopiniowane wnioski kandydatów (maksymalnie dwa wnioski studenckie i dwa wnioski doktoranckie z Wydziału). Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom UAM za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również trudna sytuacja materialna kandydatów.Fundacja UAM od 1999 roku z powodzeniem zarządza funduszem stypendialnym stworzonym dzięki darowiźnie Grażyny i Jana Kulczyków w 1998 roku. Dotychczas wypłacono 80 stypendiów dla studentów oraz 68 dla doktorantów o łącznej wartości blisko 1,6 miliona złotych. Jest to najstarszy program stypendialny Fundacji UAM,. Realizowany we współpracy z Kulczyk Foundation.Kulczyk Foundation, organizacja pomocowa, którą kieruje Dominika Kulczyk wykorzystuje najlepszą możliwą wiedzę o zarządzaniu i inwestycjach społecznych do inicjowania realnych zmian społecznych przede wszystkim w tych częściach świata, w których beneficjenci pomocy nie mają żadnych szans na samodzielną poprawę jakości swojego życia. Celem Kulczyk Foundation jest budowanie trwałych mechanizmów zmieniających otoczenie, ale i angażujących społeczności lokalne. – Działamy tak, by poruszona przez nas pierwsza kostka domina poruszała kolejne. Na co dzień doskonalimy procedury efektywnego biznesu. W sferze działań pozarządowych właśnie one mogą stać się podstawą tworzenia skutecznych strategii przedsięwzięć społecznych. Tak rozumiemy prawdziwe znaczenie odpowiedzialnego biznesu – wyjaśnia Dominika Kulczyk.

Foto: Karol Wysmyk