Światowy Dzień Wody

Już w najbliższą niedzielę obchodzić będziemy XXI Światowy Dzień Wody - święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ obchodzone corocznie 22 marca. W tym roku jego hasłem przewodnim jest Woda i Zrównoważony Rozwój. Klub Gaja zachęca do podejmowania działań w ramach programu Zaadoptuj rzekę.

Hasło tegorocznego Światowego Dnia Wody wskazuje na problemy związane z wodą, m.in.: fakt, że słodka woda to zaledwie ok. 3% zasobów wody na świecie a około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody, natomiast w miastach mieszka 3,3 miliarda ludzi. 

Problem wody pitnej oraz zanieczyszczeń występuje także w Polsce. Zasoby wody pitnej na 1 mieszkańca w Polsce są niskie. Zagrożenia takie jak powodzie i zanieczyszczenia rzek, a w efekcie także i Morza Bałtyckiego powodowane są m.in niewłaściwym traktowaniem dolin rzecznych, nadmierną ich regulacją, błędnym planowaniem przestrzennym oraz niską świadomością społeczną.

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla firm: ekoakcje dla pracowników

Edukacyjne ekoakcje dla pracowników, konkurs wiedzy dla firmowych zespołów oraz debaty i panele dla przedsiębiorców i władz publicznych – to nasza propozycja na rzecz budowania platformy współpracy dla środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Zapraszamy firmy do włączenia się w ogólnopolską kampanię „Przedsiębiorco – zrób prezent sobie i środowisku!".

W ramach II edycji kampanii „Przedsiębiorco – zrób prezent sobie i środowisku!" zapraszamy firmy do zorganizowania z nami akcji edukacyjnych dla pracowników. Ich uczestnicy otrzymają praktyczne poradniki poświęcone tematom ekologicznym. Materiały multimedialne oraz konkursy i quizy prowadzone przez animatorów, to dodatkowe atrakcje stanowiska edukacyjnego, które stanie w biurach współpracujących firm. Pracodawcy otrzymają materiały edukacyjne oraz gotowe treści na potrzeby komunikacji wewnętrznej poprzedzającej ekoakcje.

Czytaj więcej...

Strona 3 z 8