Firma z klimatem

Rusza nowy program Fundacji nasza Ziemia “Firma z Klimatem” Fundacja Nasza Ziemia rozwija swoją działalność skierowaną do firm, aby propagować wdrażanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Coraz więcej firm uznaje CSR
jako integralną część swojej strategii.


Informacja prasowa 12.03.2014
Na początku marca Fundacja Nasza Ziemia zainaugurowała działania w ramach programu Firma z Klimatem. Jest to autorski projekt Fundacji Nasza Ziemia promujący ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Program ma na celu edukowanie oraz promowanie pro-środowiskowemu stylu prowadzenia firmy. Program ma charakter
ogólnopolski, dlatego wszystkie firmy i instytucje działające na terenie Polski mogą starać się o tytuł Firmy z Klimatem.

Czytaj więcej...

Rusza nowy program Fundacji – „Firma z Klimatem“

Rusza nowy program Fundacji – „Firma z Klimatem“

 

Po pewnym okresie przerwy ponownie ruszamy! Firma z Klimatem jest autorskim projektem Fundacji Nasza Ziemia promującym ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Program ma na celu edukowanie oraz promowanie ekologicznego stylu prowadzenia firmy. W założeniu, program ma charakter ogólnopolski, dlatego zapraszamy do współpracy wszystkie firmy działające na terenie naszego kraju, które chciałyby dowiedzieć się czegoś ciekawego i zarazem pożytecznego.

 

Poprzez Firmę z Klimatem, Fundacja Nasza Ziemia chce zapewnić kompleksową obsługę firm w zakresie szkoleń dla pracowników, wyznaczeniu celów redukcji zużycia energii, wody, papieru, animowanie wolontariatu pracowniczego i zaangażowanie firmy w program społeczny (własny lub prowadzone przez Fundację Nasza Ziemia programy jak np. Zielona Stopa Filantropa czy Sprzątanie świata - Polska).

Czytaj więcej...

Inwestycje w odnawialne źródła energii - studia podyplomowe

  

 Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie
oraz
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


zapraszają na VI edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych

Inwestycje w odnawialne źródła energii –energetyka prosumencka i generacja rozproszona
(III edycja w Warszawie)

 Dostrzeżone przez niektóre ośrodki analityczne symptomy spowolnienia tempa inwestycji w niektórych branżach OZE w 2013 roku świadczą bardziej o oczekiwaniu na szybki boom inwestycyjny niż zastój. W perspektywie najbliższych lat, aż do 2020 roku Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Wymagania związane z pełnym wdrożeniem w Polsce dyrektywy UE o promocji OZE i przyjęte przez rząd założenie o wypełnieniu zobowiązania dot. zapewnienia 15% udziału energii z OZE poprzez wykorzystanie krajowych zasobów oraz wyczerpanie się możliwości bezinwestycyjnego wzrostu produkcji energii z OZE (współspalnie), oznaczają, że wymagana skala inwestycji w OZE w latach 2014-2020 może - wg analiz Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) - sięgać ok. 90 mld zł, w tym – wg najnowszego raportu IEO - ok. 44 mld zł w sektorze mikroinstalacji. Jednocześnie wg szacunków IEO na bezpośrednie wsparcie ww. inwestycji w Polsce dostępnych będzie ponad 10 mld zł funduszy UE 2014-2020, w szczególności w programach regionalnych (RPO).

Czytaj więcej...

Załoga Eko w międzynarodowej selekcji INPUT 2014

Do międzynarodowej selekcji audycji telewizyjnych programu konferencji INPUT 2014, która odbędzie się  w dniach 9 - 15 lutego br. w Berlinie zaproszono sześć audycji z różnych anten Telewizji Polskiej SA, miło nam poinformować, iż wśród wybranych programów znalazła się seria „ZAŁOGA EKO. Chcemy żyć w czystym świecie”

INPUT jest największym międzynarodowym spotkaniem środowisk telewizji publicznych. Jest jedną z tych konferencji, które nie tylko przybliżają kierunki rozwoju programowego telewizji na świecie, ale także przyczyniają się do podnoszenia standardów realizacji programów. INPUT co roku staje się dla twórców i producentów doskonałą okazją do wymiany pomysłów, doświadczeń i roboczych spotkań, a także nawiązywania międzynarodowych kontaktów, które owocują z reguły współpracą koprodukcyjną.

Czytaj więcej...

VI Krajowy Konkurs Energetyczny

 


Już po raz szósty organizowany jest Krajowy Konkurs Energetyczny. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem Inteligentne zarządzanie energią i środowiskiem.

DLA KOGO?

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 17 do 23 lat.Celem Konkursu jest zachęcenie społeczeństwa, a szczególnie jego młodszej części, do nauki właściwego zarządzania energią z poszanowaniem środowiska naturalnego. Pragniemy rozbudzić pasje poznawcze młodzieży, zwiększyć ich zainteresowanie naukami technicznymi (zwłaszcza związanymi z energetyką), oraz wzbogacić ich wiedzę. Chcemy również kształtować twórcze i krytyczne osobowości poprzez swobodę wypowiedzi na trudne problemy energetyczne.

CEL KONKURSU

Ambicją Organizatorów jest upowszechnienie wśród młodzieży świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania wiedzy na tematy związane z przyszłością energetyczną i ekologiczną społeczeństwa. Promujemy ideę rozwoju zrównoważonego i trwałego. Konkurs służy również aktywizacji młodzieży i daje jej możliwość zaprezentowania swoich poglądów przed szerokim gronem odbiorców.

Organizatorom Konkursu zależy na upowszechnianiu w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności ustawicznego pogłębiania swej wiedzy, tworzenia warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia czy integracji sztuki i nauk technicznych. Najważniejszym przesłaniem Organizatorów jest jednak promowanie i wspieranie osób uzdolnionych naukowo.

Czytaj więcej...

Strona 7 z 8