David Youlden w wywiadzie o życiu lwów

1. Dlaczego lwy mają grzywę i dlaczego mają ją tylko samce?

Grzywa u samców lwa przez lata budziła konsternację, podziw i strach, jednak do tej pory nie wiemy dokładnie czemu ona służy. Analiza jaskiniowych malunków przedstawiających lwy sugeruje, że w dobie ewolucji grzywa wykształciła się później niż ich umiejętność życia w stadzie. Może to oznaczać, że jest ona związana z reprodukcją i dominacją nad grupą samic. Współczesny lew wyróżnia się spośród swojego gatunku poprzez samców posiadających grzywę i życie w stadzie. Pantery posiadają wspólnego przodka, jednak te elementy są charakterystyczne jedynie dla lwów.

Badając lwią grzywę musimy zwrócić uwagę na trzy cechy charakterystyczne: posiadają ją tylko samce, zaczynają wyrastać w okresie dojrzewania i są bardzo zróżnicowane w długości i kolorystycznie wśród całej populacji. Taki stan rzeczy pozwala nam zakładać, że grzywa to produkt selekcji rozrodczej, służący do rywalizacji pomiędzy samcami, lub do przyciągania uwagi samic.

Przeprowadzone badania próbowały dowieść, że grzywa to sygnał dla potencjalnych rywali, dany samiec jest gotowy do walki i posiada większą siłę. Przy okazji wykazano powiązanie pomiędzy jej długością i kolorem. Okazało się, że samce z dłuższą i ciemniejszą mają większy poziom testosteronu od pozostałych to łączy się z tezą o gotowości do walki i dobrej kondycji fizycznej.

2. Czy istnieją białe lwy i w jaki sposób odróżniają się od innych? Miałeś kiedyś okazję widzieć „lwa albinosa”?

Od wieków po Południowej Afryce krążyły pogłoski o białych lwach. Legenda głosi, że biała sierść oznacza dobro które tkwi w zwierzęciu. Wiele doniesień na ten temat zaczęło się pojawiać w roku 1928 i przez kolejne 47 lat.

Doniesienia okazały się prawdą w 1975 roku kiedy znaleziono dwa białe młode w Timbavati Game Reserve, znajdującym się w sąsiedztwie Parku Narodowego Kruger. Odkrycia dokonał badacz Chris McBride.

Dwa młode, Temblor (w języku Zulu oznaczające “Nadzieję”) i Tombi (“Dziewczynka”), miały jeszcze śniadego brata o imieniu Vela (“Niespodzianka”). Młode zostały schwytane i umieszczone w narodowym zoo w Pretorii.

Osobiście nie miałem okazji widzieć białego lwa w dziczy.

Czytaj więcej...

Te projekty czynią Polskę zieloną

28 proc. ankietowanych przez TNS Polska odpowiedziało, że to rodzina odpowiada za nauczenie dzieci i młodzieży życia w zgodzie z naturą. Natomiast, aż co trzeci pytany wskazał, że to w szkole kształtowane są postawy proekologiczne. Jakie więc edukacyjne projekty mają uczniowie do wyboru?

W bardzo wielu przypadkach zachowanie nieekologiczne wynika z nieświadomości i niewiedzy, dlatego też rozwijające świadomość projekty ekologiczne są nie do przecenienia. – Szkoła wdrażając w program zajęć odpowiednie projekty kształtuje wśród swoich podopiecznych zachowania ekologiczne. Zachęceni i zmotywowani do działania uczniowie, dodatkowo przeniosą wiedzę na osoby ze swojego otoczenia – mówi Joanna Ciechanowska-Barnuś z Fundacji Pro Terra.

Co dzieci robią po szkole?

Jednym z ciekawszych pomysłów było przeprowadzenie piątej już edycji ogólnopolskiego konkursu „Drugie Życie Elektrośmieci”. Główne cele konkursu były dwa. Po pierwsze organizatorom zależało na podniesieniu świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i ich otoczenia, a po drugie na zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Dzięki takiemu działaniu zmniejsza się obciążenie ekosystemu. Po zakończeniu projektu, by kontynuować promowanie postaw proekologicznych organizatorzy zachęcili do konkursu fotograficznego „Elektroodpady i zużyte baterie w obiektywie”. Konkursowe zdjęcia miały prezentować pozytywną praktykę w postępowaniu z elektroodpadami i „drugie życie” odpadów.

Czytaj więcej...

Czy menedżer z korporacji może zostać aniołem biznesu?

Menedżerowie po rozstaniu z korporacją – lub równolegle z tą funkcją – najchętniej widzieliby się w roli menedżerów własnego biznesu bądź Anioła Biznesu.

Klub Dyrektorów Finansowych „Dialog” wraz z Lewiatan Business Angels postanowiły sprawdzić, czy w opinii członków zarządów i dyrektorów finansowych praca w korporacji przygotowuje do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej czy też zainwestowania w cudzy biznes i objęcia go patronatem.

Efektem przeprowadzonego badania i  spotkań członków ww. organizacji jest raport „Jeśli nie tylko dyrektorem, to kim jeszcze mogę być?” ukazujący opinie menedżerów na temat alternatywnych form kariery.

Badani stwierdzili, że długoletnia praca w korporacji na wysokim szczeblu menedżerskim najlepiej przygotowuje do roli właściciela i menedżera własnego biznesu (39%), inwestora – Anioła Biznesu (19%), czy polityka (19%). Dla respondentów najlepszym źródłem wiedzy o roli Anioła Biznesu są znajomi (70%), uczestnictwo w sieci Aniołów Biznesu (21%) oraz sami Aniołowie Biznesu (9%).

Wg badań kierownicy wysokiego szczebla uznają, że podjęcie roli Anioła Biznesu wymagałoby od nich podniesienia kompetencji. Połowa z nich uważa, że aby zostać Aniołem Biznesu, trzeba poprawić zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne. Jedna trzecia wskazuje na konieczność podniesienia umiejętności w zakresie zarządzania MŚP. Co piąty badany wskazuje na konieczność pogłębienia znajomości rynku, na którym ma działać podmiot objęty inwestycją.

Czytaj więcej...

Dialog na temat gazu łupkowego

Fundacja Rozwiązań Ekoenergetycznych jest autorem i organizatorem innowacyjnych, na skalę europejską, programów aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampanii informacyjnej w zakresie procesu wydobywania gazu:
„Razem o łupkach” oraz, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, wysłuchań publicznych w ramach kampanii „Porozmawiajmy o łupkach”.

Projekty łączy podejście partycypacyjne i aktywna edukacja ekologiczna. Zamiast gotowego programu edukacyjnego, zawierającego z góry ustalone treści i metody, przekazywanego następnie biernym odbiorcom, fundacja proponuje podejście aktywne, oparte na oddolnym zaangażowaniu uczestników
w proces edukacyjny.

Takie podejście ma wyjątkową zaletę w przypadku bardzo wrażliwego społecznie tematu, jakim jest gazu łupkowy. Pozwala na samodzielne, nie ograniczone przez organizatorów, wyrobienie indywidualnych opinii
i dochodzenie do potrzebnych informacji przez samych uczestników. Jest to szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę kontrowersyjny charakter tematyki oraz brak konsensusu wśród ekspertów.

Wypracowany model możliwy będzie do wykorzystania także w innych konfliktach społecznych
czy inwestycjach kontrowersyjnych.

PROGRAM RAZEM O ŁUPKACH

Okres trwania programu ustalono na 20 miesięcy od 1 kwietnia 2013 do 21 grudnia 2014, a główne działania odbywać się będą na terenie województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Pierwsze spotkania dialogowe, poprzedzone dokładną diagnozą lokalną, zaplanowano na początek października 2013.

Czytaj więcej...

Ekologiczne aspekty zmiany wizerunku

Inicjatywa VIVENGE na rzecz ochrony środowiska – recykling starych elementów wizualizacji sieci sprzedażowych.

Program Brandbility to strategia CSR, realizowana w oparciu o 10 zasad Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, który jako globalny wyznacznik zasad i standardów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, wspólnie z firmą VIVENGE – liderem branży oznakowania reklamowego, podejmuje działania na rzecz utworzenia koalicji liderów biznesu. Jego celem jest stworzenie certyfikatu oraz kodeksu dobrych praktyk z zakresu logistyki odpadów powstających podczas procesu rebrandingu sieci sprzedażowych, którym to nagradzane będą firmy dbające o standardy ochrony środowiska.

Rynek z roku na rok staje się coraz bardziej wymagający. Jesteśmy świadkami intensywnej rozbudowy wielu sieci, które stosują wiele narzędzi mających na celu przyciągnięcie Klientów i ich utrzymanie przy swojej ofercie. Stałym elementem jest w takim momencie rebranding a nierzadko pełny remodeling sieci placówek.

Odświeżenie wizerunku sieci przynosi wiele możliwości. Daje doskonałą okazję do poszerzenie oferty usługowej, wprowadzenia istotnych zmian produktowych, a czasem nawet zmiany generalnej strategii sprzedażowej.

Każda zmiana wizerunku (zarówno częściowego – rebranding, jak i całościowego – remodeling) wiąże się niestety z powstaniem dużej ilości śmieci.

Czytaj więcej...

Strona 8 z 8