Konkurs "Turystyczna Rodzinka"

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ogłasza Ogólnopolski Konkurs ”Turystyczna Rodzinka” realizowany od 2011 roku w ramach promocji turystyki rodzinnej.

Rodzinne uprawianie turystyki, rekreacji i sportu, oprócz wspólnej troski o zdrowie i kondycję fizyczną, ściśle wiąże się z budowaniem i wzmacnianiem więzi w rodzinie, pogłębianiem wzajemnych relacji oraz kształtowaniem cech i postaw pożądanych w życiu rodzinnym i społecznym.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza rodziny do wzięcia udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu "Turystyczna Rodzinka".

Cele Konkursu: promocja spędzania czasu wolnego przez rodziny; zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego uprawiania turystyki  krajoznawstwa w różnych formach; kształtowanie prozdrowotnego stylu życia; popularyzacja krajoznawstwa i „Małych Ojczyzn”; kształtowanie zachowań proekologicznych aby zachować teraźniejszość dla przyszłości.

Warto przeczytać poradnik "Rodzinne wędrowanie" http://www.rokturystykirodzinnej.pttk.pl/files/rodzinne_wedrownie_poradnik.pdf

i zajrzeć do interaktywnej zabawy "Od dzidziusia do dziadziusia, wędrować każdy może". http://www.rokturystykirodzinnej.pttk.pl/files/wedrowki/index.html

Regulamin Konkursu Turystyczna Rodzinka 2013

Więcej informacji  na stronie www.rodzina.pttk.pl

 

 

Jolanta Śledzińska