W jakim kierunku podąża polska turystyka?

Ukazała się publikacja pokonferencyjna "Wczoraj,dziś i jutro  turystyki aktywnej i specjalistycznej" pod redakcją Andrzeja Stasiaka, Jolanty Śledzińskiej i Bogdana Włodarczyka.

Zaprezentowane w niej refleksje zachęcają do podjęcia zarówno badań empirycznych, jak i rozważań teoretycznych nad fenomenem współczesnej turystyki aktywnej w Polsce. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich 25 lat  ulegała ona niezwykle dynamicznym przemianom, czego wyrazem jest m.in.  pojawienie się nowych pojęć i związany z tym chaos terminologiczny.  Niniejsze opracowanie jest próbą zaprezentowania i uporządkowania aktualnej wiedzy na ten temat. Ponad 30 autorów reprezentujących wiodące ośrodki naukowe, instytucje i organizacje społeczne z całego kraju  przygotowało 26 artykułów dotyczących różnych aspektów badanego  zjawiska. Zostały one zebrane w cztery rozdziały poświęcone zagadnieniom teoretycznym (w tym kwestiom  terminologicznym i klasyfikacjom), formom, organizacji oraz uczestnikom  turystyki aktywnej, specjalistycznej i kwalifikowanej. Mamy nadzieję, że  przygotowana monografia spełni oczekiwania Czytelników i wyjaśni  przynajmniej część z nurtujących ich problemów. Być może stanie się też inspiracją do dalszych badań nad tym niezwykle interesującym i wieloaspektowym zjawiskiem.

Publikację w formie PDG znajdziemy tutaj:

www.pttk.pl/publikacje/pub/Wczoraj_dzis_i_jutro_turystyki_aktywnej_i_specjalistycznej_2016.pdf