U progu wielkiej polityczno–gospodarczej zmiany

Europejskie Forum Nowych Idei

Sopot, 26-28 września 2012

Kryzys wymusił działania interwencyjne nawet na rządach dotychczas interwencjom niechętnym. Dlatego podczas sesji plenarnej konferencji Europejskie Forum Nowych Idei zatytułowanej Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie? znakomici prelegenci będą zastanawiać się, czy w imię dobra wspólnego władza państwowa powinna stać się bardziej aktywnym graczem w gospodarce, a także - czy w obliczu kryzysu może forsować reformy wbrew społeczeństwu?

Rozstrzygnięcie tych dylematów jest kluczowe dla przyszłości Europy i jej konkurencyjności w skali globalnej, tym bardziej, że krach finansowy z 2008 roku podważył zasady liberalnego kapitalizmu. Jednoczesne sukcesy dynamicznie rozwijających się gospodarek Chin, Indii oraz Brazylii – krajów o innej niż europejska tradycji ekonomicznej i politycznej - dowodzą, że nie ma jednego, danego raz na zawsze, modelu wzrostu.

Europa jest u progu wielkiej polityczno-gospodarczej zmiany. Zastanawiając się w jakim kierunku ona nastąpi, należy pamiętać o jej społecznych kosztach. Protesty m.in. w Grecji i Hiszpanii pokazują, że społeczeństwa chcą mieć większy wpływ na kontrolowanie rynków i poczynania rządów, zwłaszcza jeśli decyzje polityków dotyczą radykalnych cięć czy kontrowersyjnych reform. Jaka powinna być rola obywateli w stanowieniu prawa? Może liberalną demokrację skoncentrowaną na indywidualnych potrzebach jednostki powinna zastąpić demokracja deliberatywna, w której najważniejsze jest podporządkowanie swoich interesów wspólnocie?

O renesansie państwowego kapitalizmu i relacjach między państwami a rynkami po kryzysie dyskutować będą na Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie m.in. Guy Sorman, Ulrich Grillo, Leszek Balcerowicz, Danuta Hübner i Magdalena Środa, w ramach sesji plenarnej Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie? 27 września br.

Wybitni uczestnicy sesji Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie?

Podczas sesji plenarnej goście będą starali się odpowiedzieć m.in. na pytania związane z rolą obywateli w stanowieniu prawa oraz mandatu rządów do przeprowadzania poważnych reform gospodarczych wbrew obywatelom. W sesji udział wezmą m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, Szkoła Główna Handlowa, Ulrich Grillo, wiceprezydent organizacji pracodawców Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Niemcy, prof. Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Guy Sorman, dziennikarz, publicysta polityczny i filozof, Francja, prof. Magdalena Środa, profesor etyki i filozofii, publicystka

W programie konferencji EFNI 2012 znajdą się, obok sesji Ile państwa w gospodarce? Ile rządu w społeczeństwie?, jeszcze 4 sesje plenarne: Europejski model społeczny. Coś się kończy, coś się zaczyna, Europejskie interesy i obowiązki wobec świata, Czy parytety i kwoty maja sens? oraz Turcja i Unia Europejska wobec wspólnych wyzwań w zglobalizowanym świecie.

Europejskie Forum Nowych Idei, którego druga edycja odbędzie się w Sopocie w dniach 26-28 września 2012 r. to międzynarodowa konferencja środowisk biznesowych, z udziałem wybitnych ekonomistów, przedstawicieli świata nauki, kultury i polityki. Konferencja EFNI jest organizowana przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz wiodącymi firmami i instytucjami. Weźmie w niej udział ponad 1000 gości.

www.efni.pl

Anna Stachurska