Debata leśna wysokiego lotu

Wczoraj 17 września br. w siedzibie Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym odbył się kolejny panel w ramach Narodowego Programu Leśnego . Tym razem jako temat wiodący przyjęto: ROZWÓJ - Lasy i gospodarka leśna jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju.
Profesor Kazimierz Rykowski- Przewodniczący Narodowego Programu Leśnego, Profesor Jerzy Hausner,
Janusz Zaleski - z-ca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

autor zdjęcia: Artur Sawicki (Instytut Badawczy Leśnictwa)

Lasy i gospodarka leśna jako narzędzia aktywizacji i rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju, regionów, obszarów wiejskich i społeczności lokalnych (w tym także rola lasów prywatnych); mobilizacja zasobów drzewnych i możliwości zwiększania użytkowania i intensyfikacji produkcji drewna; innowacyjna gospodarka drewnem; lasy w rozwoju społeczno-ekonomicznym obszarów zurbanizowanych.

Gościem specjalnym debaty był prof. Jerzy HAUSNER - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wygłosił wprowadzający wykład:Aksjologiczne podstawy i systemowo-ekonomiczne reguły racjonalnej gospodarki i polityki leśnej, opracowany wspólnie z ekspertem tej tematyki prof. Tomaszem ŻYLICZEM - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski. Ciekawe, inspirujące wystąpienie Jerzego Hausnera, byłego ministra miało znaczący wpływ na przebieg obrad i rzeczowość dyskusji.

Komplet materiałów oraz wygłoszonych referatów dostępny na: www.npl.ibles.pl.

Relacja redakcyjna wkrótce.
AW