Przedsiębiorcy leśni ze Szczecinka postanowili walczyć.

Tematem przewodnim protestu jest walka o godziwą płace dla pracowników firm leśnych.

 

Najważniejszy postulat: Postulaty do Pana Sławomira Cichonia, dyrektora RDLP w Szczecinku:

 Żądamy podniesienia stawek za prace leśne do (na początek) minimum 20 zł...

Na terenie RDLP w Szczecinku firma leśna dostaje 14 zł za godzinę pracy swojego pracownika leśnego. Z tych pieniędzy powinna opłacić: ZUS, inne składki i koszty związane z zatrudnieniem, kask, specjalne spodnie i buty do pracy w lesie, kupić pilarkę lub większą maszynę dla pracownika, kupić paliwo i akcesoria do maszyny oraz ponieść wiele innych kosztów związanych z pracą pracownika. Z 14 zł, jakie dostaje forma dla pracownika może więc zostać na rękę może 6 zł za godzinę ciężkiej pracy w lesie. To współczesne niewolnictwo!

Jednocześnie w innych regionach kraju te same Lasy Państwowe płacą firmom leśnych po 25 zł i więcej za godzinę pracy robotnika.

Niezależni naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyliczyli, że kwota ta powinna wynosić minimum 29 zł za godzinę pracy.

Jednocześnie pracownicy Lasów Państwowych zarabiają już średnio 7,5 tys. zł miesięcznie. Pensje nadleśniczych i kadry wyższego szczebla przekraczają kwoty 20 tys. zł miesięcznie! To daje ok. 120 zł za godzinę pracy! Rozumiemy, że urzędnicy państwowi z Lasów Państwowych mogą zarabiać więcej niż robotnicy leśni, ale dlaczego jest to 9 razy więcej?

Za tak niskie stawki firma leśna nie może legalnie zatrudnić pracownika. Nie może też zatrudnić i utrzymać dobrego pracownika, którego należy przecież wyszkolić do trudnej, niebezpiecznej i odpowiedzialnej pracy w lesie. To drwale i inni pracownicy leśni sadzą las, to oni go pielęgnują, to oni wreszcie go wycinają i potem w to miejsce sadzą nowe drzewa. Od jakości ich pracy zależy stan polskich lasów!

Chcemy, by w polskich lasach pracowali fachowcy, a nie ludzie z przypadku, ściągnięci spod budki z piwem i pracujący na czarno bez kursów, szkoleń, wiedzy i doświadczenia.

Żądamy podniesienia stawek za prace leśne do (na początek) minimum 20 zł za robodzogodzinę. W kolejnych latach żądamy sukcesywnego podnoszenia tych stawek aż do wymaganego prawem minimum.

Przedsiębiorcy ze Szczecinka proszą o pomoc:

Zwracamy się z prośbą o możliwość pomocy finansowanej na poczet manifestacji Przedsiębiorców Leśnych – mile widziana każda kwota.

Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych
oddział regionalny Szczecinek
Kurowo 5
76-020 Bobolice

 Nr konta 85 1020 2791 0000 7602 0235 4223
W tytule wpłaty proszę wpisać „manifestacja”.
Oddział Szczecinek

Dziękujemy

Protest Firm Leśnych odbędzie się 31 lipca w Szczecinku.

Program (link)

Zobacz list do Dyrektora Sławomira Cichonia