Wycinkę w Puszczy Białowieskiej - komentuje ClientEarth

W niedzielę, 13 marca, Minister Środowiska zorganizował konferencję prasową, na której ogłosił, że w ramach walki z kornikiem w Puszczy Białowieskiej zamierza przeprowadzić eksperymentalną wycinkę na dwóch trzecich jej terenu.

Choć Minister Szyszko sugerował, że to kornik zagraża chronionym przez dyrektywy siedliskom priorytetowym, w rzeczywistości prawdziwe niebezpieczeństwo stanowi zwiększony wyrąb drzew. Komisja Europejska już to jasno sygnalizowała w przeszłości. – stwierdza Agata Szafraniuk, prawnik z Fundacji ClientEarth.

•    Po pierwsze, do tej pory nie przeprowadzono właściwej oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. By zwiększyć cięcia na terenie objętym programem Natura 2000, który chroni najcenniejsze gatunki i siedliska w Europie, musi zostać, zgodnie z prawem unijnym, przeprowadzona tzw. ocena siedliskowa. Jej celem jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ planowane działanie będzie miało na chronione siedliska i gatunki na danym obszarze Natura 2000, czy można je przeprowadzić i na jakich warunkach. W przypadku Puszczy Białowieskiej najpoważniejsze naukowe autorytety, takie jak Polska Akademia Nauk czy Państwowa Rada Ochrony Przyrody, alarmują, że wyrąb drzew będzie miał poważny i negatywny wpływ na przyrodę tego najcenniejszego lasu w Europie. Decyzja o przeprowadzeniu znaczącej wycinki bez przeprowadzenia tej oceny stanowi naruszenie prawa unijnego.

•    Po drugie, Komisja Europejska - jako strażniczka prawa unijnego - jest szczególnie zaniepokojona tym, że rząd polski chce ponownie naruszyć postanowienia dyrektyw środowiskowych, które chronią Puszczę. Ponownie, gdyż już w latach 2008-2012 interweniowała w sprawie ograniczenia cięć w Puszczy, by ocalić najcenniejsze gatunki i siedliska. W efekcie, w 2012 roku, w ramach kompromisu został przyjęty taki Plan Urządzenia Lasu - dokument, który ustala limity pozyskania drewna na 10 lat, który godził potrzeby lokalnej społeczności i wymogi ochrony przyrody. Doprowadziło to do zamknięcia postępowanie przeciwko Polsce o nieskuteczną ochronę tego obszaru. Teraz, gdy limity mają ulec znaczącemu zwiększeniu, Komisja Europejska znów zaczęła monitorować sprawę. Dlatego niewykluczone jest ponowne wszczęcie postępowanie przeciwko Polsce z uwagi na zwiększenie wycinki drzew, w tym tych najstarszych.

•    Po trzecie przyjęty w 2012 roku Plan Urządzenia Lasu jest zgodny z obowiązującym prawem polskim i unijnym - dyrektywami siedliskową i ptasią oraz z ustawą o ochronie przyrody. Ustalony poziom cięć zapewnia odpowiednią ochronę tego obszaru. Znaczące zwiększenie cięć spowoduje złamanie prawa europejskiego, gdyż naruszy tzw. integralność Puszczy Białowieskiej, czyli jej różnorodność biologiczną oraz zagrozi starodrzewom i drzewostanom naturalnym. – dodaje Agata Szafraniuk.


Kontakt:
Katarzyna Kościesza, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 307 01 81, kom. 733 206 135
ClientEarth jest międzynarodową organizacją prawniczą działającą na rzecz ochrony środowiska. Posiadamy biura w Londynie, Brukseli i Warszawie. Działamy w interesie publicznym poprzez przygotowywanie analiz i opinii prawnych, doradztwo, udział w procesie legislacyjnym, monitoring przestrzegania prawa ochrony środowiska, a także udział w postępowaniach administracyjnych i procesach sądowych.