Narodowy Program Leśny wystartował

Las jest przyrodniczo-gospodarczo-społecznym fenomenem, nie dającym się niczym zastąpić i z niczym porównać.

-        Chodzi o dalekosiężny, strategiczny program rozwoju lasów i gospodarki leśnej, a w zasadzie o zintegrowany program dla całego sektora leśno-drzewnego oraz ochrony przyrody w lasach  - mówi Profesor Kazimierz Rykowski, twórca koncepcji projektu oraz koordynator odpowiedzialny za tzw. całokształt - Chodzi o  stworzenie wizji polskiego leśnictwa w perspektywie do 2030 i dalej do 2080 roku. W czasach głębokich transformacji gospodarczych, przekształceń środowiskowych, przyspieszających zmian klimatycznych i zmiennych preferencji społecznych, perspektywa gospodarowania narodowym majątkiem, który rozciąga się na obszarze ok. 1/3 powierzchni Polski, staje się sprawą strategiczną o kluczowym znaczeniu dla przyszłości kraju. Perspektywa ta dotyczy nie tylko grupy zawodowej odpowiedzialnej za lasy, ale każdego z nas, bo dotyczy naszych dzieci i wnuków.

Bez wątpienia jest to inicjatywa na miarę pokoleń. Od dawna bowiem w środowisku leśników - i nie tylko - dojrzewała potrzeba wypracowania takiego dokumentu. Przed kilkunastu laty,  w 1997 roku przyjęto wprawdzie Politykę Leśną Państwa, jednakże obecnie w miarę budowania demokracji, coraz większej obecności prawa europejskiego i naszego uczestnictwa w UE - to już nie wystarcza. Rozpoczęty proces nad Narodowym Programem Leśnym,  nie pozostaje w żadnej sprzeczności z polityką ekologiczną państwa, ani innymi politykami sektorowymi. Ponadto Polska jest spóźniona, wszystkie kraje europejskie już wypracowały narodowe programy leśne.

Czytaj więcej...

Strona 5 z 5