Gospodarowanie odpadami w krajach nordyckich

Jednym z elementów efektywnego systemu gospodarowania odpadami jest odzysk energii z odpadów – podkreślają eksperci. Spalając śmieci przy okazji można bowiem wyprodukować energię. W Polsce nie ma ich jednak gdzie spalać – obecnie w naszym kraju jest tylko jedna spalarnia śmieci komunalnych, zlokalizowana w Warszawie.

W Sztokholmie odpady są źródłem 14-16 proc. zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną i ciepło. Cały południowy Sztokholm ogrzewany jest odpadami komunalnymi i przemysłowymi, które spalane są w spalarni odpadów w Högdalen. 500 000 ton odpadów komunalnych i 250 000 ton odpadów przemysłowych produkuje rocznie 1 700 GWh ciepła i 450 GWh energii elektrycznej. Łącznie Szwecja posiada 28 instalacji tego typu. Są to instalacje wyposażone w przystosowaną do rygorystycznych norm środowiskowych technologię oczyszczania spalin i ścieków.

Czytaj więcej...

Czy potrzeba kryteriów eow dla masy pofermentacyjnej?

Zagadnienia gospodarki odpadami są regulowane na poziomie unijnym przede wszystkim poprzez zapisy Dyrektywy ramowej[1] 2008/98/WE i Dyrektywy[2] 99/31/WE. Pierwsza z nich definiuje m.in. produkt uboczny oraz koniec cyklu życia odpadów (utrata statusu odpadu, EoW, ang. End-of-Waste) oraz wskazuje cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i funkcję programów zapobiegania powstawaniu odpadów. Z kolei druga z ww. dyrektyw nakłada na gminy obowiązek ograniczenia składowanej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W sytuacji nacisku na ograniczenie ilości odpadów trafiających do utylizacji i składowania oraz dążenia do zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych szczególne znaczenie zyskują działania upowszechniania recyklingu i promocji wykorzystania odpadów jako zasobów. Biorąc pod uwagę zapisy wspomnianych aktów podjęto polemikę nt. czy dany materiał to wciąż surowiec czy już odpad, a co za tym idzie – powstała potrzeba opracowania kryteriów końca statusu odpadu dla różnorodnych strumieni odpadów. Jednym z dyskutowanych materiałów jest masa pofermentacyjna z biogazowni, dla której opracowany zestaw kryteriów EoW może stać się narzędziem promocji na rzecz podnoszenia jakości oraz stać się bodźcem ekologicznych i ekonomicznych korzyści z tego tytułu.

Czytaj więcej...

Inwestycje w ekologię i innowację

Dobre wzorce  już są

Pod koniec ubiegłego roku, w połowie drogi między Krakowem a Katowicami (Trzebinia) powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie! Niedługo osiągnie on poziom maksymalnych mocy przerobowych,. W czerwcu zarząd uruchamia drugą zmianę. Oznacza to, że w Polsce coraz więcej sprzętu jest przetwarzana w bezpiecznym dla środowiska procesie. Do tej pory normy środowiskowe spełniały tylko dwa inne zakłady.

Polska  w bólach buduje system gospodarowania odpadami. Od lipca br. weszły  w życie przepisy nowej ustawy, które przenoszą odpowiedzialność na gminy i dopiero za kilka miesięcy okaże się, jakie będą rezultaty tej zmiany. Kolejnym krokiem będzie nowelizacja przepisów regulujących zasady systemu przetwarzania elektroodpadów (spodziewamy się jej do lutego 2014 roku).

Czytaj więcej...

Strona 3 z 3