Zaadoptuj rzekę

Klub Gaja inauguruje 9. edycję ogólnopolskiego programu Zaadoptuj rzekę. Zachęcamy Polaków do opieki nad rzekami i innymi akwenami, do lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony wód i kultury oszczędzania wody. Program będzie zainaugurowany 21 marca w ramach Światowego Dnia Wody,  pomaga odkrywać dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne polskich rzek.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody - zainicjowany przez ONZ, aby zwrócić uwagę społeczną, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Woda nie zna granic, jej ochrona i racjonalne użytkowanie jest sprawą międzynarodową.Klub Gaja od 8 lat realizuje program edukacji ekologicznej – Zaadoptuj rzekę. Proponujemy społecznościom lokalnym w całej Polsce, aby otaczały opieką czyli „adoptowały” rzeki, potoki, stawy, jeziora i źródła w swojej okolicy. Zaśmiecone, brudne akweny to realne problemy ekologiczne. Podjęcie się ich adopcji (otoczenie opieką) jest rzeczywistym działaniem na rzecz środowiska.

Sprzątanie zaśmieconych brzegów zbiorników, monitorowanie jakości ich wód, obserwacja roślin i zwierząt wokół nich, podejmowanie na ich rzecz współpracy to skuteczne inicjatywy realizowane w kilkuset miejscach w całym kraju. W latach 2005 – 2012 dzięki programowi Klubu Gaja, w Polsce zaadoptowano 551 rzek i akwenów w 917 miejscach. Inicjatywy dla rzek podjęło ponad 80 000 osób.

Zaadoptuj rzekę jest programem, który integruje społeczności lokalne wokół idei ochrony zasobów wodnych w Polsce. W Katowicach nad Rawą – kanałem wodnym, który pozostał po nieistniejącej już rzece, Klub Gaja organizuje happening „Kolejka po wodę” by zwrócić uwagę na niedobór wody w kraju i czystość polskich rzek. Happening poprzedzi gra miejska poświęcona Rawie przygotowana dla katowickich szkół. Będzie także prezentowana wystawa „Ryby mają głos!” (o ochronie zagrożonych gatunków ryb) oraz wystawiona skarbonka na fundusze potrzebne do budowy studni w Afryce (inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego). Wydarzenie organizowane jest przy współpracy: Fundacji PKO Banku Polskiego, Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego  i Katowickich Wodociągów S.A w Katowicach.

Paweł Grzybowski, koordynator programu Zaadoptuj rzekę – 695 925 636