Hodowla łososia na otwartym morzu

Norwescy naukowcy zajmujący się fauną morską oraz firmy produkujące specjalistyczny sprzęt analizują możliwości hodowli ryb na wodach morskich, w znacznej odległości od brzegu.

Niezależna organizacja badawcza SINTEF (SustainFarmEx) wraz z ekspertami oraz przedstawicielami branży, w tym czołowymi dostawcami owoców morza Marine Harvest i Lerøy Seafoods, rozpoczęła ostatnio prace nad projektem dotyczącym zrównoważonej hodowli łososia.

Celem badań prowadzonych w latach 2011-2014 jest analiza zagadnień związanych z hodowlą łososia na trudniejszych wodach, położonych z dala od wybrzeży Norwegii. Szczególną uwagę skierowano na możliwości stworzenia sprzętu i systemów umożliwiających hodowlę łososia w zanurzonych w wodzie specjalnych klatkach, a także wdrożenie technologii, dzięki której klatki te będą mocniejsze i większe, co jest koniecznym wymogiem w trudnych warunkach panujących na otwartym morzu.

W raporcie Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa zatytułowanym „Stan światowych łowisk i akwakultury w 2012 roku“ czytamy: „Ostatnio, kiedy hodowcy ryb skierowali swoją uwagę na to, jak można korzystać z klatek do hodowli ryb w miejscach oddalonych od brzegu, gdzie morze jest wzburzone, bardzo wartościowe okazały się doświadczenia zebrane przez branżę naftową".

Czytaj więcej...

Zaadoptuj rzekę

Klub Gaja inauguruje 9. edycję ogólnopolskiego programu Zaadoptuj rzekę. Zachęcamy Polaków do opieki nad rzekami i innymi akwenami, do lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony wód i kultury oszczędzania wody. Program będzie zainaugurowany 21 marca w ramach Światowego Dnia Wody,  pomaga odkrywać dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne polskich rzek.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody - zainicjowany przez ONZ, aby zwrócić uwagę społeczną, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Woda nie zna granic, jej ochrona i racjonalne użytkowanie jest sprawą międzynarodową.Klub Gaja od 8 lat realizuje program edukacji ekologicznej – Zaadoptuj rzekę. Proponujemy społecznościom lokalnym w całej Polsce, aby otaczały opieką czyli „adoptowały” rzeki, potoki, stawy, jeziora i źródła w swojej okolicy. Zaśmiecone, brudne akweny to realne problemy ekologiczne. Podjęcie się ich adopcji (otoczenie opieką) jest rzeczywistym działaniem na rzecz środowiska.

Czytaj więcej...

Rekultywacja jako element rewitalizacji

Pogórnicze wyrobisko piaskowe  „Bór Wschód” w Sosnowcu o powierzchni ok.200 ha i głębokie na 30 m narusza na głębokość 15m  zachodni kraniec płytko zalegającego jednego z największych w kraju zbiorników wód podziemnych  tj. GZWP „Biskupi Bór wchodzący w skład JCWPd 134 o zasobach dyspozycyjnych

wód I klasy czystości  108 000m3/dobę( zasoby odnawialne 77 500 m3/dobę) na którym zainstalowane są liczne ujęcia wody pitnej w Sosnowcu w Jaworznie w Bukownie i w Sławkowie.

W to wyrobisko bez żadnej bariery izolacyjnej deponuje się od 2004r. różne ekotoksyczne odpady przemysłowe docelowo miano zdeponować do 80 mln ton .

(Prawdopodobnie będzie więcej z uwagi na to, że  władze  Sosnowca zrezygnują z budowy na tym ogromnym wysypisku śmieci zbiornika wodnego zalewowego - wodą z rzeki Biała Przemsza, która płynie obok) zapisanego w Planie przestrzennego zagospodarowania miasta Sosnowca, gdyż doszły do przekonania, że jest to absurd w czystej postaci).

To deponowanie - składowanie , nazwano REKULTYWACJĄ terenów niekorzystnie przekształconych przez działalność górniczą.

Deponowanie odpadów odbywa się dzięki nieustannemu wypompowywaniu wód podziemnych z wyrobiska do rzeki Biała Przemsza w ilościach 52 000 m3 na dobę.

Czytaj więcej...

Strona 6 z 6