Donos na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Rada  Kapitanów żeglugi śródlądowej  straciła cierpliwość i napisała  "donos" na Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (przy Ministerstwie Środowiska) do szefa ABW. Wiele poruszanych spraw dotyczy także żeglarzy i motorowodniaków, turystyki wodnej.

Czytaj więcej...

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych o ustawie o OZE. Siła wody nadal na uwięzi

Uchwalona przez Sejm ustawa nie likwiduje obaw i problemów od kilku lat towarzyszących w Polsce branży OZE. System aukcyjny, w którym przedsiębiorcy planujący inwestycje pozbawieni są informacji o wysokości przyszłego wsparcia, jak i pewności jego otrzymania nie przyniesie w obszarze hydroenergetyki efektów w postaci realizacji wielu nowych inwestycji, co jest szczególnie niekorzystnym zjawiskiem w kontekście bardzo niskiego poziomu wykorzystania  potencjału hydroenergetycznego polskich rzek.

Energetyka wodna nie tylko nie zyskuje dzięki ustawie szans rozwoju, ale grozi jej również stopniowa likwidacja. Destabilizacja obecnego systemu handlu zielonymi certyfikatami spowodowała znaczne obniżenie przychodów elektrowni wodnych przy jednoczesnym wzroście kosztów ich funkcjonowania, wynikającym z konieczności dostosowywania obiektów hydroenergetycznych do coraz bardziej rygorystycznych wymogów związanych z korzystaniem z wód.

Czytaj więcej...

Strona 4 z 11