Inwestycje w ekologię i innowację

Dobre wzorce  już są

Pod koniec ubiegłego roku, w połowie drogi między Krakowem a Katowicami (Trzebinia) powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie! Niedługo osiągnie on poziom maksymalnych mocy przerobowych,. W czerwcu zarząd uruchamia drugą zmianę. Oznacza to, że w Polsce coraz więcej sprzętu jest przetwarzana w bezpiecznym dla środowiska procesie. Do tej pory normy środowiskowe spełniały tylko dwa inne zakłady.

Polska  w bólach buduje system gospodarowania odpadami. Od lipca br. weszły  w życie przepisy nowej ustawy, które przenoszą odpowiedzialność na gminy i dopiero za kilka miesięcy okaże się, jakie będą rezultaty tej zmiany. Kolejnym krokiem będzie nowelizacja przepisów regulujących zasady systemu przetwarzania elektroodpadów (spodziewamy się jej do lutego 2014 roku).

Czytaj więcej...

Rekultywacja jako element rewitalizacji

Pogórnicze wyrobisko piaskowe  „Bór Wschód” w Sosnowcu o powierzchni ok.200 ha i głębokie na 30 m narusza na głębokość 15m  zachodni kraniec płytko zalegającego jednego z największych w kraju zbiorników wód podziemnych  tj. GZWP „Biskupi Bór wchodzący w skład JCWPd 134 o zasobach dyspozycyjnych

wód I klasy czystości  108 000m3/dobę( zasoby odnawialne 77 500 m3/dobę) na którym zainstalowane są liczne ujęcia wody pitnej w Sosnowcu w Jaworznie w Bukownie i w Sławkowie.

W to wyrobisko bez żadnej bariery izolacyjnej deponuje się od 2004r. różne ekotoksyczne odpady przemysłowe docelowo miano zdeponować do 80 mln ton .

(Prawdopodobnie będzie więcej z uwagi na to, że  władze  Sosnowca zrezygnują z budowy na tym ogromnym wysypisku śmieci zbiornika wodnego zalewowego - wodą z rzeki Biała Przemsza, która płynie obok) zapisanego w Planie przestrzennego zagospodarowania miasta Sosnowca, gdyż doszły do przekonania, że jest to absurd w czystej postaci).

To deponowanie - składowanie , nazwano REKULTYWACJĄ terenów niekorzystnie przekształconych przez działalność górniczą.

Deponowanie odpadów odbywa się dzięki nieustannemu wypompowywaniu wód podziemnych z wyrobiska do rzeki Biała Przemsza w ilościach 52 000 m3 na dobę.

Czytaj więcej...

Zaadoptuj rzekę

Klub Gaja inauguruje 9. edycję ogólnopolskiego programu Zaadoptuj rzekę. Zachęcamy Polaków do opieki nad rzekami i innymi akwenami, do lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony wód i kultury oszczędzania wody. Program będzie zainaugurowany 21 marca w ramach Światowego Dnia Wody,  pomaga odkrywać dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i społeczne polskich rzek.

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody - zainicjowany przez ONZ, aby zwrócić uwagę społeczną, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Woda nie zna granic, jej ochrona i racjonalne użytkowanie jest sprawą międzynarodową.Klub Gaja od 8 lat realizuje program edukacji ekologicznej – Zaadoptuj rzekę. Proponujemy społecznościom lokalnym w całej Polsce, aby otaczały opieką czyli „adoptowały” rzeki, potoki, stawy, jeziora i źródła w swojej okolicy. Zaśmiecone, brudne akweny to realne problemy ekologiczne. Podjęcie się ich adopcji (otoczenie opieką) jest rzeczywistym działaniem na rzecz środowiska.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Leśny wystartował

Las jest przyrodniczo-gospodarczo-społecznym fenomenem, nie dającym się niczym zastąpić i z niczym porównać.

-        Chodzi o dalekosiężny, strategiczny program rozwoju lasów i gospodarki leśnej, a w zasadzie o zintegrowany program dla całego sektora leśno-drzewnego oraz ochrony przyrody w lasach  - mówi Profesor Kazimierz Rykowski, twórca koncepcji projektu oraz koordynator odpowiedzialny za tzw. całokształt - Chodzi o  stworzenie wizji polskiego leśnictwa w perspektywie do 2030 i dalej do 2080 roku. W czasach głębokich transformacji gospodarczych, przekształceń środowiskowych, przyspieszających zmian klimatycznych i zmiennych preferencji społecznych, perspektywa gospodarowania narodowym majątkiem, który rozciąga się na obszarze ok. 1/3 powierzchni Polski, staje się sprawą strategiczną o kluczowym znaczeniu dla przyszłości kraju. Perspektywa ta dotyczy nie tylko grupy zawodowej odpowiedzialnej za lasy, ale każdego z nas, bo dotyczy naszych dzieci i wnuków.

Bez wątpienia jest to inicjatywa na miarę pokoleń. Od dawna bowiem w środowisku leśników - i nie tylko - dojrzewała potrzeba wypracowania takiego dokumentu. Przed kilkunastu laty,  w 1997 roku przyjęto wprawdzie Politykę Leśną Państwa, jednakże obecnie w miarę budowania demokracji, coraz większej obecności prawa europejskiego i naszego uczestnictwa w UE - to już nie wystarcza. Rozpoczęty proces nad Narodowym Programem Leśnym,  nie pozostaje w żadnej sprzeczności z polityką ekologiczną państwa, ani innymi politykami sektorowymi. Ponadto Polska jest spóźniona, wszystkie kraje europejskie już wypracowały narodowe programy leśne.

Czytaj więcej...

Strona 11 z 11