BAYER zaangażowany na rzecz zrównoważonego rozwoju

Nowy raport za rok 2011 w sprawie zrównoważonego rozwoju dostarcza szczegółowych danych na temat  parametrów zrównoważonego rozwoju zebranych w zakładach Bayer na całym świecie. Oprócz emisji gazów cieplarnianych, dane te dotyczą również innych emisji do powietrza atmosferycznego, odpadów, bhp i różnorodności.

Bezpośrednie i pośrednie emisje gazów cieplarnianych na przestrzeni całej Grupy spadły w 2011 r. o 4,2% w wartościach bezwzględnych – z 8,50 mln ton metrycznych równoważników CO2 w 2010 r. do 8,15 mln ton metrycznych. Chociaż wolumen sprzedanych produktów w 2011 r. wzrósł o 5,2%, emisje gazów cieplarnianych i tak spadły, głównie ze względu na usprawnienia w zakresie wydajności energetycznej i nowych technologii procesowych. Konkretne emisje gazów cieplarnianych spadły w 2011 r. o prawie 13 %. Ze względu na wzrost produkcji, łączny wolumen wyprodukowanych odpadów wzrósł o 18,7 % z 807.000 ton metrycznych do 958.000 ton metrycznych. Wskaźnik odzysku wyniósł 28 %, o 10 % wyżej, niż w poprzednim roku.


Jeżeli chodzi o pracowników, Bayer dąży do osiągnięcia dwóch głównych celów do roku 2015. Z jednej strony planuje zwiększenie proporcji menedżerów płci żeńskiej – co stanowi centralny aspekt różnorodności – do poziomu 30 %. W 2011 r., liczba ta wynosiła 22 %. Z drugiej strony Bayer planuje obniżenie wskaźnika wypadków przy pracy do poziomu ≤ 0.21.Akceptowany na całym świecie wskaźnik w tym zakresie to liczba wypadków powodujących absencję na 200.000 roboczogodzin, włącznie z chorobami związanymi z pracą. W 2011 r. wskaźnik ten spadł z 0,34 do 0,31.

W obszarze zarządzania i ładu korporacyjnego, Bayer przykłada szczególną wagę do zarządzania dostawcami. Spółka włączyła aspekty zrównoważonego rozwoju do ogólnogrupowych wytycznych w zakresie zaopatrzenia i stworzyła Kodeks Postępowania Dostawcy. Bayer sprawdza, na przykład za pośrednictwem audytów, czy wybrani dostawcy spełniają standardy etyczne, społeczne i ekologiczne. Do 2015 r. system oceny dostawców ma objąć co najmniej 75 % ogólnego wolumenu zaopatrzenia.

Monika Lechowska