Wszyscy będziemy Seniorami

Wydawać by się mogło, że szeroko kolportowane informacje o szybkim starzeniu się polskiego społeczeństwa spowodują odzew polegający na tworzeniu sieci płatnych ośrodków i domów pomocy społecznej, w których Seniorzy znaleźliby godne warunki bytowania po przejściu na tzw. zasłużoną emeryturę wzorem krajów UE. Ale jak zawsze w naszym kraju wiele gadania a znacznie mniej działania.

Zdobycie miejsca w takim domu nazywanym brzydko „spokojnej starości” to u nas nie lada problem. Oczekiwanie na wolne miejsce trwa miesiące a nawet lata. Ponadto oferowane warunki pobytu po stronie opieki i wiążących się z tym kosztów mają się nijak do emeryckich możliwości. Na domiar złego prasa dość często informuje o fatalnym traktowaniu pensjonariuszy, o znęcaniu się fizycznym i psychicznym, a nawet o okradaniu.

Oficjalny komunikat mówi, że jedynym godnym obiektem jest Dom Aktora w Skolimowie.

A przecież w tego typu obiektach nie tylko Seniorzy, lecz także pracujący tam personel mogą znaleźć dogodne warunki dla pogodnego i bezpiecznego współżycia bez wyizolowywania się z otoczenia, od rodzin i przyjaciół.

Tworzenie domów Seniora jest niezbędne dla ułatwienia dostępu do opieki dla potrzebujących, a dzięki powstającej konkurencji może poprawić się dostępność oraz jakość tego rodzaju usług a także cena.

Henryk Oleksy