Podyskutujmy o powiecie

Ostatnio, debaty jako rozwiązywanie spraw publicznych i lokalnych wpisuje się coraz częściej w polski sposób funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Instytut na rzecz Ekorozwoju od lat promuje sposób rozmowy o środowisku naturalnym, ochronie klimatu i ekologii w formule debaty obywatelskiej. W październiku 2012 rozpoczęto cykl 90 powiatowych debat klimatycznych. Ministerstwo Środowiska objęło nad nimi honorowy patronat.

Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie!  - to hasło debat na temat tego, jak wykorzystać zmiany klimatu do rozwoju gospodarczego i jak adoptować się do zmian klimatycznych. Organizatorzy debaty, Instytut na rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus, chcą, aby ochrona klimatu stała się istotnym punktem w strategiach rozwoju powiatów, miast i gmin.

W ramach projektu przeprowadzono badania wśród liderów społeczności powiatowych, z których wynika, że świadomość zmian klimatu jest wciąż jeszcze zbyt mała. Mylone są pojęcia: adaptacja do zmian klimatu a ochrona klimatu. Mało kto ma pomysł, jak zmiany klimatu wykorzystać do rozwoju powiatów. W kontekście tego badania debaty stają się bardzo istotne i potrzebne, a nowatorskie rozwiązania chroniące klimat to również szansa na rozwój lokalnego rynku pracy i gospodarki.

- Liczę, że prowadzona w ramach projektu dyskusja doprowadzi, z jednej strony do identyfikacji niezbędnych, a jednocześnie najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych kosztowo z punktu widzenia potrzeb i możliwości danego powiatu działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu i sposobów ograniczenia emisji CO2. Z drugiej – do podzielenia się już uzyskanymi pozytywnymi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które będą mogły być z powodzeniem stosowane przez inne powiaty i gminy. Materiał z debat będzie również dla mnie przyczynkiem do zastanowienia się nad tym, jak usprawnić naszą politykę klimatyczną, ale również inwestycyjnąmówi Marcin Korolec, Minister Środowiska.

Pomysł projektu i debat klimatycznych został zainspirowany działaniami Kornwalii, jednego z biedniejszych regionów Wielkiej Brytanii, który z powodzeniem wykorzystał zmieniający się klimat i adaptację do jego zmian do własnego rozwoju i podniesienia jakości życia mieszkańców.

Organizatorzy debat mają nadzieję, że dyskusja o wykorzystaniu zmian klimatu do rozwoju i adaptacji do zmian klimatu zadomowi się w Polsce na dłużej, a powiatowe rozmowy zainspirują lokalne społeczności do działań pro klimatycznych.

Monika Jaromin