Dobra praca na Mazowszu!

Konferencja „Miejsca pracy wysokiej  jakości w zielonej gospodarce Mazowsza.
Budowa atrakcyjnego rynku pracy poprzez program wsparcia dla zielonych dziedzin przyszłości”

 

Pracownicy potrzebują nie tylko pracy dającej perspektywy rozwoju czy odpowiedniego poziomu zarobków, ale także pracy, która odpowiada na wyzwania przyszłości, w tym związanej z wprowadzaniem zasad zielonej gospodarki. Kiedy przyjrzymy się zjawisku migracji zarobkowej, zobaczymy, że pracownicy oprócz tego, że nie akceptują nisko płatnej pracy to również nie akceptują takiej pracy, która negatywnie oddziałuje na środowisko. Mazowsze jest szczególnym terenem, charakteryzującym się dużą polaryzacją rozwoju gospodarczego. Widoczne są tutaj znaczne różnice między warunkami i efektywnością pracy w centralnym rejonie warszawskim, a innymi ośrodkami województwa.

Obszary peryferyjne z pewnością dużo straciły na znaczeniu już w okresie transformacji gospodarczej, w związku z upadkiem przemysłu (np. Radom) i niską efektywnością rolnictwa (wsch. i płn. Mazowsze). Takie niekorzystne tendencje pogłębiły się dodatkowo wraz z reformą administracyjną, po której peryferyjne ośrodki straciły część swoich dotychczasowych funkcji, nasilając dośrodkową migrację siły roboczej. Jednocześnie dzięki dostępowi do imigracyjnej siły roboczej oraz korzystnej lokalizacji w okolicach warszawskiego obszaru metropolitalnego powstało wiele nowych zakładów produkcyjnych, z dużym udziałem niewykwalifikowanej kadry.

W związku z tym województwo mazowieckie potrzebuje wsparcia w zakresie przeprowadzania zmian adaptacyjnych. Wymaga to z całą pewnością sformułowania mechanizmów wspierających tworzenie dobrze płatnych miejsc pracy. Właśnie dlatego zespół Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” w 2012 roku podjął się realizacji projektu pn. „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim”, którego głównym celem było wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w Województwie Mazowieckim.

20. maja br. podczas  konferencji „Miejsca pracy wysokiej jakości w zielonej gospodarce Mazowsza. Budowa atrakcyjnego rynku pracy poprzez program wsparcia dla zielonych dziedzin przyszłości” Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” podsumowała projekt oraz przedstawiła jego rezultaty. Zaprezentowano zielone dziedziny gospodarki Mazowsza dysponujące dużymi potencjałami w zakresie tworzenia pracy wysokiej jakości oraz możliwości wspierania nowych, zalążkowych lub niszowych zielonych dziedzin gospodarki w naszym regionie. Ponadto zaprezentowano zagraniczne doświadczenia z rozwoju atrakcyjnego rynku pracy, m.in. ze Szwecji, Londynu i hiszpańskiego regionu Estremadury, a także powiatowe strategie w zakresie rozwoju zielonego rynku pracy w dwóch powiatach Województwa Mazowieckiego – Warszawskim Zachodnim i Kozienickim.

Dla uczestników konferencji przygotowana została również publikacja pt. „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim. Mechanizmy, instrumenty i rozwiązania dla zwiększenia liczby dobrze płatnych miejsc pracy w woj. mazowieckim”. Zawiera ona m.in. analizę trendów w zakresie tworzenia i utraty miejsc pracy wysokiej jakości w zielonych dziedzinach w województwie mazowieckim i trzech regionach porównawczych oraz opis mechanizmów polityki gospodarczej sprzyjających procesom tworzenia tego typu atrakcyjnych miejsc pracy. Ponadto w publikacji zawarte zostały sugestie dotyczące uzupełnienia strategii województwa o działania z zakresu rozwoju zielonego rynku pracy. Wartościową częścią pracy są działania planowane w strategiach powiatowych przez mazowieckie Partnerstwa Powiatowe (zawiązane w trakcie projektu):

1. Partnerstwo Powiatu Kozienickiego, które tworzą: Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, Urząd Gminy Głowaczów, Urząd Gminy w Grabowie nad Pilicą, Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.


2. Partnerstwo Powiatu Mińskiego, które tworzą: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Urząd Gminy Mrozy oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Mrozów.


3. Partnerstwo Powiatu Pułtuskiego, które tworzą: Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Urząd Gminy Zatory oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.


4. Partnerstwo Powiatu Sochaczewskiego, które tworzą: Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Urząd Gminy Brochów oraz Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych e-Sochaczew.pl.


5. Partnerstwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które tworzą: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Przyłącz się do Nas”.


6. Partnerstwo Powiatu Żyrardowskiego, które tworzą: Powiatowy Urząd Pracy w Żyrardowie, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Urząd Miejski w Mszczonowie oraz Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic.

Przeprowadzone w ramach projektu badania statystyczne pozwoliły wyodrębnić następujące dziedziny zielonej gospodarki , które warto wspierać:

 • Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
 • Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu.
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi.
 • Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych .
 • Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne.
 • Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody.
 • Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 • Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom .
 • Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane.


Biorąc pod uwagę trudności z dostępem do danych statystycznych ze względu na obowiązującą tajemnicę statystyczną, powyższa lista została uzupełniona o kolejne 11 dziedzin wybranych w oparciu o badania porównawcze z regionami UE, mającymi dobre doświadczenia w zakresie promowania zielonej gospodarki. Te dziedziny to:

 • Energooszczędne budownictwo mieszkaniowe.
 • Usługi termoizolacji obiektów.
 • Rewitalizację energetyczną obiektów.
 • Przemysł przetwórstwa drewna niskiej jakości (zapobiegający jego spalaniu).
 • Pasażerski transport publiczny.
 • Edukację na poziomie wyższym w zawodach „zielonej gospodarki”.
 • Finanse i ubezpieczenia w zakresie „zielonej gospodarki”.
 • Turystykę zrównoważoną (w tym agroturystykę). 
 • Energetykę odnawialną.
 • Produkcję żywności.
 • Eksport zielonej produkcji.
Kontakt w sprawach merytorycznych: Paulina Bednarz, tel: 22 630 98 04, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt dla mediów: Olga Baraniak, tel. 22 630 96 99, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach: www.zielonemazowsze.pl  i www.iped.pl

Projekt „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim” jest  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (numer umowy: POKL.08.01.02-14-079/11).Projekt realizuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, która rozpoczęła swoją działalność na początku 1993 r. Fundacja jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej Izby Gospodarczej, największej polskiej organizacji reprezentującej przedsiębiorców - Instytut ma w swoim dorobku ponad 70 zrealizowanych projektów, ponad 80 opracowanych raportów, setki zaopiniowanych aktów prawnych, kilkadziesiąt zorganizowanych konferencji, warsztatów i seminariów zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. O rezultatach naszej działalności pisały zarówno dzienniki (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polska Europa Świat), jak i tygodniki (Wprost, Polityka). Materiały emitowano ponadto w rozgłośniach radiowych (Polskie Radio) oraz stacjach telewizyjnych (Telewizja Polska - centralna oraz oddziały regionalne, TV Biznes). Do tej pory udało nam się zgromadzić ponad 2150 materiałów prasowych, radiowych i telewizyjnych dokumentujących dokonania Instytutu. Instytut kontynuuje również badania i prace w zakresie budowy demokracji,
rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, rozwoju technologii, współpracy naukowców i przedsiębiorców, deregulacji gospodarki oraz etyki biznesu. Jedną z dziedzin, nad którą Instytut prowadził badania w ciągu ostatnich lat jest rozwój nowoczesnego rynku pracy i szerszego wykorzystania rezultatów badań naukowych i prac B+R w gospodarce w Polsce. W tym zakresie opracowanych zostało kilka raportów oraz powstały rekomendacje dotyczące zmian m.in. w prawie podatkowym tak, aby sprzyjało przedsiębiorstwom prowadzącym prace B+R. Rekomendacje zawierają także propozycje zmian w ustawie o telekomunikacji, systemie edukacji, systemie finansowania badań naukowych ze środków publicznych oraz prawie dotyczącym ochrony własności intelektualnej.