Innowacyjne Niemcy na rzecz polskiej energetyki odnawialnej

Relacja z polsko-niemieckiego Forum pt.: „Systemy energii odnawialnej przyszłością Polski” w Szlezwiku Holsztynie

Kluczem do przeobrażenia stosunków polsko-niemieckich w nowej sytuacji międzynarodowej w Europie stało się przyjęte przez polską dyplomację założenie o konieczności stworzenia “polsko-niemieckiej wspólnoty interesów w jednoczącej się Europie”. Energetyka odnawialna to perspektywiczny obszar współdziałania, w którym Polska i Niemcy powinny tworzyć wspólne projekty i przez nie wpływać na UE. W trudnych czasach dla obu gospodarek branża OZE to oaza bezpieczeństwa.

Niemcy - nadzieja Europy

Gdy ekonomiści zastanawiają się nad prognozami dla Europy, zaczynają od Niemiec. PKB tego kraju stanowi ponad jedną piątą PKB Unii Europejskiej i 27 proc. strefy euro. Gdy niemiecka gospodarka się rozwija, korzystają firmy w Polsce. Z danych Eurostatu wynika, że w IV kw. gospodarka Niemiec urosła o marne 0,4 proc. Ale dane pochodzące z ostatnich tygodni są bardziej optymistyczne. Wskaźnik PMI sugeruje, że przestała się kurczyć niemiecka produkcja przemysłowa, a ciągle niskie bezrobocie i wzrost sprzedaży detalicznej sugeruje, że niemieccy konsumenci nie ograniczają zakupów. To dobry znak dla Europy, która zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej podźwignie się z kryzysu w drugiej połowie roku 2013.

Republika Federalna Niemiec należy do głównych partnerów gospodarczych Polski w Europie ze względu na sąsiedzkie położenie, swój potencjał oraz poparcie udzielane Polsce w dążeniu do członkostwa w Unii Europejskiej. Trwałym fundamentem budowy polsko-niemieckiej wspólnoty interesów pozostaje nadal proces integracji europejskiej. Otwiera on przed Polską perspektywy przyspieszonego rozwoju, a przed Niemcami większe możliwości rozwijania współpracy ze wschodnią częścią Europy. Do priorytetów zaliczamy intensyfikację wymiany młodzieży, współpracy transgranicznej między samorządami i w sferze naukowo-technicznej. Niemieckie firmy bezpośrednio lub pośrednio oddziałują na powiązania handlowe zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią. Za pośrednictwem niemieckich firm zwiększają się możliwości handlowe i gospodarcze polskich firm, a to ma bezpośredni wpływ na ich kondycję ekonomiczną i tym samym na kondycję całego systemu społeczno-gospodarczego UE.

Małżeństwo czy narzeczeństwo?

Wybuch kryzysu finansowego i związana z nim rola Niemiec w przebudowie struktury polityczno-gospodarczej UE spowodowały zmianę warunków prowadzenia polityki Polski i Niemiec w Europie. "Berlin potrzebuje silnego partnera uwiarygodniającego jego politykę, Warszawa zaś wsparcia w dążeniach do centrum decyzyjnego UE" - ocenia dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i ekspert ds. niemieckich Piotr Buras. W opinii Burasa w wyniku kryzysu strefy euro "stosunki między Polską a Niemcami są bliskie jak nigdy, podobnie jak ryzyko rozejścia się dróg obu krajów". Dużym problemem we wzajemnych relacjach Polski i Niemiec i zarazem wyzwaniem pozostaje - zdaniem Burasa - sfera energetyki. Według niego Niemcy mogą być ważnym partnerem dla Polski m.in. w rozbudowie sieci energetycznych i działaniach w gospodarce emisją CO2.

Na kwestię współpracy w dziedzinie energetyki zwraca też uwagę b. szef MSZ Andrzej Olechowski. Konieczne - zdaniem Olechowskiego - są wspólne projekty w kwestiach wymagających największego wzajemnego zaufania - czyli właśnie energetyki, a także bezpieczeństwa. Według Olechowskiego partnerstwo polsko-niemieckie powinno opierać się przede wszystkim na interesach gospodarczych. To, czym będzie ono dla Europy, jest raczej intelektualnym ćwiczeniem, by przeskoczyć etap, gdy jesteśmy ważni dla siebie wzajemnie. Stosunki obu krajów to na razie "nie małżeństwo, a narzeczeństwo - ciekawe, bogate w wątpliwości i próby wzajemnego dostosowania się".

Papierkiem lakmusowym dynamiki rozwoju dwustronnych kontaktów gospodarczych w obszarze energetyki stało się Forum pt.: „Systemy energii odnawialnej przyszłością Polski” w Büdelsdorf k. Rendsburga (Schleswig-Holstein)poświęcone możliwościom wprowadzenia do Polski najnowszych niemieckich technologii OZE oraz analizie szans ich ekspansji na rynku polskim. W centrum debaty okazała się polska polityka energetyczna i jej społeczna akceptacja, jak również jej obecna sytuacja w zakresie: biogazu, fotowoltaiki i energii z wiatru. Podstawowym celem spotkania było zademonstrowanie przez firmy niemieckie i polskie praktycznych możliwości zastosowania i wykorzystania Systemów Energii Odnawialnej (SEO).

Lokalna globalizacja

Uczestnikami międzynarodowego Forum byli politycy, urzędnicy (np. Wolfgang-Dieter Glanz z Ministerstwa Gospodarki, Pracy, Komunikacji i Technologii w kraju związkowym Schleswig-Holstein), producenci, doradcy finansowi  i eksperci branżowi, którzy omówili także różnorodne zagadnienia teoretyczne systemów energii odnawialnej. Prelegentami Forum byli także licznie obecni samorządowcy zaangażowani w realizację projektów OZE w swoich gminach.

W  inauguracyjnym przemówieniu Thorsten Liliental reprezentujący Wirtschaftsförderungs-gesellschaft z okręgu Rendsburg-Eckernförde omówił warunki ekonomiczno-prawne na płaszczyźnie prawa krajowego i lokalnego; instrumenty finansowe oraz mechanizmy współudziału przy projektach budowy biogazowni, fotowoltaiki i wytwarzania energii z wiatru. Współorganizator Forum Bożena Rainczuk, CEO Cooperation-East zarysowała mechanizmy wsparcia mikroelektrowni i mikrobiogazowni oraz podkreśliła, że wygenerowanie sukcesów zależy od dwustronnej aktywnej kooperacji oraz wspólnej realizacji wybranych projektów. Przyhamowanie wzrostu biznesu OZE w Niemczech jest prawdopodobne, ponieważ zmiany w niemieckiej ustawie o energiach odnawialnych EEG (niem. Erneuerbare-Energien-Gesetz) idą w kierunki rezygnacji z systemu taryf gwarantowanych FIT (feed-in tariffs), polegającym na obowiązku zakupu energii elektrycznej produkowanej z OZE po określonych przez rząd cenach.

Małe jest piękne

Do 2014 roku liczba nowych instalacji fotowoltaicznych w Niemczech najprawdopodobniej się skurczy, ale na całym świecie zdolności produkcyjne nadal będą intensywnie rosły. Rynek energii słonecznej naszego sąsiada stał się największym na świecie głównie dzięki wsparciu ze strony niemieckiego rządu. Do roku 2007 Niemcy miały zainstalowaną połowę światowej energii słonecznej, a w samym tylko 2012 roku ich solarny potencjał wzrósł o ponad 9GW. Według danych dostarczonych przez iSuppli, potwierdzonych przez innych analityków, tendencja ta będzie się utrzymywała w 2013 r., zapewniając niemieckim instalacjom niemal połowę mocy z 20GW światowych instalacji fotowoltaicznych.

Rynek fotowoltaiki na świecie oraz najnowsze rozwiązania PV zaprezentował Peter Laborenz z zarządu nowatorskiej firmy Lumicell CPV Systems GmbH z Berlina. Przedstawiona technologia jest pierwszą na świecie  w pełni przyjazną dla środowiska naturalnego nowatorską metodą obróbki krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Wysokiej jakości mini ogniwa PV wykonywane są z odpadów poprodukcyjnych, co pozwala na zapewnienie bezkonkurencyjnych cen. Światowy rynek miniaturowych ogniw fotowoltaicznych jest obecnie szacowany na ok. 9,1 miliarda $. Firma zaprezentowała ponadto przyszłościowe półelastyczne panele, które będą  wykonywane na specjalne potrzeby i życzenia klienta. Moduły te będą do wyboru w każdym możliwym kształcie i rozmiarach, co pozwoli na zintegrowanie ich z różnymi obiektami architektonicznymi lub urządzeniami.

Obywatel i wiatr

Szczególne zainteresowanie strony polskiej wzbudziła realizowana w Szlezwiku Holsztynie koncepcja obywatelskich farm wiatrowych przedstawiona przez Thomasa Thiesena z Federalnego Stowarzyszenia Energii Wiatrowej (BWE) w swoim wystąpieniu zatytułowanym: „Realizacja projektów budowy farm wiatrowych i ich finansowanie”.

Martin Schmidt w prezentacji pt.: „Energia z Wiatru – wiedza i doświadczenia z rozwoju w Niemczech i ich perspektywy dla Polski” podkreślił stabilny wzrost rynku farm wiatrowych w 2012 roku, w którym powstało 1008 nowych turbin wiatrowych o łącznej mocy 2439 MW. Dla porównania w roku wcześniejszym wartości te wyniosły odpowiednio 895 turbin i 2008 MW.

Dyrektor zarządzający VDMA PS, Thorsten Herdan, skomentował poprzedni rok: "Niemcy są filarem siły na burzliwym rynku światowym, gdzie rozwój energetyki wiatrowej budzi niepokój. Zarówno spodziewany kryzys na rynku amerykańskim w 2013 roku, jak i stopniowy spadek chińskiego rynku zmuszają producentów do skupiania się na kluczowych gospodarkach europejskich. W obecnym świetle jeszcze bardziej istotne stają się zmiany w niemieckiej ustawie o odnawialnych źródłach energii."

Rozwój energetyki wiatrowej postępuje w całych Niemczech. "Obserwowane nieznaczne przyspieszenie jest dowodem, że ludność popiera energetykę wiatrową i jest gotowa na przyjęcie transformacji energetycznej kraju.

 

Od pewnego czasu notuje się wzrost nowych spółdzielni energetycznych i obywatelskich farm wiatrowych" mówi wicedyrektor BWE, Sylvia Pilarsky-Grosch. Jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać elektrownie obywatelskie należące do mieszkańców małych wiosek, spółek złożonych z lekarzy, prawników itp. Koordynatorem projektu jest biuro projektowe, które projektuje, uzyskuje decyzje administracyjne, stara się o finansowanie dla inwestycji, buduje i zarządza gotowym obiektem. Udziałowcy zbierają kapitał założycielski, projektant wykonuje projekt, spółka zaciąga kredyt, a po uruchomieniu spłacają kredyt i już od pierwszego dnia otrzymują dywidendę.

Postanowienia i przepisy ustawodawcze dot. OZE w Polsce oraz projekt nowej ustawy przedstawiła Paulina Podkańska, odpowiedzialna za kontakty międzynarodowe w Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. Całości Forum dopełniło zwiedzanie Centrum Recyklingu AWR Borgstedt oraz biogazowni firmy Farmatic GmbH w okręgu Rendsburg.

Źródła:

http://www.technavio.com/content/global-market-miniature-solar-cells-2008-2012-0

http://www.businesswire.com/news/home/20110301007304/en/Research-Markets-Global-Market-Miniature-Solar-Cells

http://www.prweb.com/releases/battery_chargers/industrial_automotive/prweb4677694.htm

www.wind-works.org/cms

opracował: C.T. Szyjko