Po raz trzeci o przyszłości polskich klastrów

 Jak rozwijać polskie klastry za pomocą środków publicznych? W jaki sposób wykorzystywać je do wdrażania innowacji? Jak uwalniać potencjał naukowców w klastrach?

22 września zarządzający klastrami, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki oraz administracji rządowej i samorządowej będą o tym dyskutować w Sejmie. Organizatorami Kongresu są Związek Pracodawców Klastry Polskie i Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej.
 
 
Podczas III Kongresu Klastrów Polskich będzie mowa między innymi o wspieraniu klastrów za pomocą środków publicznych. Przybliżone zostaną także nowe narzędzia rozwoju innowacji oraz rola klastrów w ich wdrażaniu i wykorzystywaniu. Paneliści skupią się również na zagadnieniach dotyczących rozwoju badań i nowych technologii w firmach działających w klastrach.

Kongres Klastrów od trzech lat jest platformą do merytorycznych rozmów, wymiany poglądów i integracji środowiska klastrowego w Polsce. Podczas nadchodzącego Kongresu, będziemy, podobnie jak ostatnio, omawiać możliwości wsparcia klastrów przy pomocy środków publicznych. Poruszymy kwestię internacjonalizacji klastrów. Ciekawie zapowiada się również ostatni panel - poświęcony temu, jak rozwinąć ekosystem innowacji w klastrze - zachęca Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Ministrowie, eksperci, menedżerowie i ludzie nauki na Kongresie

Prelegenci III Kongresu Klastrów to interdyscyplinarne grono wybitnych ekspertów i specjalistów. Podczas Kongresu prelegentami będą Bartłomiej Bodio - poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Grażyna Henclewska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Iwona Wendel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Bożena Lublińska-Kasprzak - prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Patrycja Zielińska - wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wśród panelistów nie zabraknie też przedstawicieli klastrów i biznesu. Będą to m.in. Krzysztof Krystowski - prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Andrzej Malinowski - prezydent organizacji Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Jarosław Bulanda - wiceprezes i dyrektor zarządzający Śląskiego Klastra Lotniczego, Paweł Nowicki - prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o., koordynatora Klastra BTM, Katarzyna Walczyk-Matuszyk - zastępca Dyrektora w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE oraz prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators, Magdalena Jackowska-Rejman - dyrektor zarządzający Techbrainers, Tomasz Poniński - dyrektor zarządzający Fundacji Innowacyjna Polska, Tomasz Kozłowski - prezes Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu oraz Wojciech Materna - prezes Informatyki Podkarpackiej i Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej Klaster IT. Lista prelegentów jest jeszcze aktualizowana i poszerzana o nowe nazwiska.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, pod warunkiem wcześniejszej rejestracji (liczba miejsc jest ograniczona), która potrwa do 15 września. Szczegółowy program Kongresu: www.kongres.klastrypolskie.pl.

Patronem III Kongresu Klastrów Polskich jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronatem honorowym wydarzenie objęli Małgorzata Kidawa-Błońska - Marszałek Sejmu, Eugeniusz Grzeszczak - Wicemarszałek Sejmu, Iwona Wendel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Jerzy Duszyński - prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 
 
Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej składa się z posłów i senatorów, którzy współpracują z organami władzy ustawodawczej, administracją państwową, samorządami, organizacjami branżowymi, uczelniami wyższymi i samorządami naukowymi na rzecz wspierania działalności klastrów.

Związek Pracodawców Klastry Polskie to organizacja zrzeszająca przedsiębiorców zarządzających klastrami. Ma za zadanie chronić praw i reprezentować interesy zrzeszonych pracodawców wobec administracji publicznej, organizacji i instytucji, a także związków zawodowych. Prowadzi też badania na rzecz rozwoju innowacji i tworzenia miejsc pracy.

Partnerami Kongresu są: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Śląski Klaster Lotniczy, Klaster BTM, Klaster IT, Fundacja Sport na Zdrowie, Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Klaster General Aviation, Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych, Wschodni Klaster Budowlany, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej, Podlaskie Centrum Budownictwa Pasywnego oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 
Katarzyna Staszewska