Wydatki na rozwój wsi do 2020 r. - 5,2 mld euro

Szczegółowe ustalenia dot. realizacji Umowy Partnerstwa będą możliwe po zakończeniu negocjacji z KE. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że wydatki na rozwój wsi wyniosą 5,2 mld euro.


Umowa Partnerstwa określa strategię wykorzystania przez nasz kraj pieniędzy z budżetu UE na lata 2014-2020. Komisja Europejska zaakceptowała Umowę Partnerstwa z Polską 23 maja br. Umowa ta to "dokument-matka" dla programów operacyjnych określających sposób wydatkowania funduszy UE.
Obecnie trwa trzecia runda negocjacji polskich programów operacyjnych z Komisją Europejską. Rozmowy prawdopodobnie zakończą się pod koniec listopada lub na początku grudnia - poinformował Niezgoda podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa. Dodał, że w UE pośród 384 programów krajowych do tej pory zatwierdzonych zostało tylko siedem.

- Liczymy na to, że nasze programy krajowe i regionalne wejdą w procedurę zmierzającą do zaakceptowania przez kolegium komisarzy jeszcze w tym roku - powiedział - wiceminister rozwoju i infrastruktury Marceli Niezgoda. Zaznaczył, że na ten moment jego resort potwierdza zapisy dotyczące wydatków na rozwój wsi w ramach Umowy Partnerstwa w wysokości 5,2 mld euro. Z szacunków MIR wynika, że będzie to kwota nawet większa.


Po zakończeniu negocjacji z KE kluczowe będzie opracowanie szczegółowych opisów tzw. osi priorytetowych programów, a także opracowanie i zatwierdzenie przez komitety monitorujące poszczególnych programów i kryteriów wyboru finansowanych projektów.


Umowa Partnerstwa przewiduje, iż w ramach Polityki Spójności (za którą odpowiada MIR) 5,2 mld euro zostanie wydatkowane na: rozwój przedsiębiorczości na wsi, w tym na reorientację zawodową rolników (ok. 1,5 mld euro), na rewitalizację społeczną i infrastrukturalną na wsi (ok. 2 mld euro), na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i przeciwpowodziową (ok. 1,7 mld euro). Poza tym obszary wiejskie będą mogły ubiegać się o inne środki w ramach Polityki Spójności np. w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych (szerokopasmowy internet), odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, finansowania przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

PAP